Farské oznamy od 27. januára do 2. februára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. januára do 2. februára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
27.01.
Bojničky
17:00
† matka Matilda Svrbická
Ut
28.01.
Svätého Tomáša Akvinského  Dvorníky
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Sv. Otca Františka
St

29.01.

  Zemianske Sady
17:00
† starí rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví, František a helena Bolečkoví
Št

30.01.

Bojničky
17:00
† manžel Alojz Kotúček a † rodina
Pi
31.01.
 Svätého Jána Boska
Dvorníky
18:00
Ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (  za mesiac január )
So
01.02.
Dvorníky
18:00
† Konštantín a Anna Drímajoví, starí a prastarí r.z.o.s.
Ne

02.02.

Obetovanie Pána
Dvorníky
07:30
† Ladislav Šimanský
Bojničky
08:45
Na daný úmysel:  
Šalgočka
09:00
† rodičia Košťányoví, Bojňanskí a s.r.z.o.s.
Dvorníky
10:30
† manžel Jozef a rodičia
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ján Kostka, otec František, brat Jaroslav
  • POŽEHNANIE SVIEC ( hromničných ) – pri sv. omšiach na budúcu nedeľu

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Dušan Pavlík, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 204892224 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 28. 01. 2020 do 15. 02. 2020).Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík (.pdf)