Prijaté opatrenia na predchádzanie šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19 – 10.03.2020

Obec Dvorníky zverejňuje Verejné vyhlášky, ktorými sa oznamuje vydanie rozhodnutí o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia – Koronavírus a ochorenie COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 10.03.2020 až do odvolania nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 2. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky rozhodli o izolácii v domácom prostredí a to na dobu 14 dní.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 10.03.2020 do 23.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Verejná vyhláška – ktorou sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí po návrate z rizikových krajín (.pdf)
Verejná vyhláška – ktorou sa nariďuje zákaz konania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – SK 010564559 SK – druhý pokus na doručenie zásielky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 11. 03. 2020 na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč (.pdf)

ZŠ s MŠ Dvorníky – riaditeľské voľno 11.03. – 16.03.2020

ZŠ s MŠ Dvorníky z dôvodu preventívnych opatrení na spomalenie šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19 udeľuje riaditeľské voľno všetkým žiakom ZŠ s MŠ v dňoch 11.03.2020 do 16.03.2020 (streda – pondelok). Nástup do ZŠ s MŠ – utorok 17.03.2020.

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna – 11.03.2020 – 16.03.2020 – úplné znenie (.pdf)

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Marián Rybanič, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 169 060284 SK – druhý pokus na doručenie zásielky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 10. 03. 2020 na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič (.pdf)

Farské oznamy od 9. do 15. marca 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 9. do 15. marca 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

09.03.

  Dvorníky
09:30

Bojničky
17:00

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE DEKANÁTU HLOHOVEC

 

† manžel Dušan Salaj

Ut

10.03.

Dvorníky
18:00
† rodičia Kudlíkoví a bratia Milan a Stanislav
St

11.03.

  Zemianske Sady
17:00
† otec Alfréd, s.r. a † rodina
Št

12.03.

  Bojničky
17:00
† syn Vladimír Škoda
Pi

13.03.


Dvorníky
18:00
† manžel Stanislav, súrodenci a rodičia Polievkoví
So

14.03.

Dvorníky
18:00
† Pavol a Margita Miklovičoví a s.r.z.o.s.
Ne

15.03.

3. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov
Bojničky
08:45
† Milan Kotša a rodičia z oboch strán 
Šalgočka
09:00
† manžel Pavol a † rodina
Dvorníky
10:30
† Peter Bališ a rodičia
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef
 • JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU: po sv. omšiach v dnešnú nedeľu. Úprimná vďaka za vaše milodary.
 • POZVANIE NA KŇAZSKÚ REKOLEKCIU: pozývame v pondelok na sv. omšu o 09:30 vo farskom chráme v Dvorníkoch s kňazmi Hlohoveckého dekanátu.
 • V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám: pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk – budú položené na zadných laviciach, kde môžete pri východe z kostola vhodiť svoj milodar. Znak pokoja v liturgii bude do odvolania vynechaný. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!
  Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.

Prijaté opatrenia na predchádzanie šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia – Koronavírus a ochorenie COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky od 07.03.2020 až do odvolania nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach
 2. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po zasadnutí ústredného krízového štábu zo dňa 6. marca 2020 odporúča obciam a mestám prijať nasledovné opatrenia:

 • obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti
 • odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
 • vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení
 • informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia (.pdf)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Odporúčania pre obce a mestá (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – SK 010274809 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 03. 03. 2020 do 21. 03. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáčová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Mária Chrzaszcová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Mária Chrzaszczová

Písomnosť: spisová značka – EX 1973/2015

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 03. 03. 2020 do 17. 03. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Mária Chrzaszcová (.pdf)

 

Farské oznamy od 2. do 8. marca 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. marca 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
02.03.
Bojničky
17:00
† Vít a Matilda Dlhošoví
Ut
03.03.
Dvorníky
18:00
† Marián a Emil Kamendyoví, švagor František
St

04.03.

Kántrový deň

Za odpustenie hriechov

Zemianske Sady
17:00
† rodičia Vendelín a Mária Bábikoví, rodičia Forroví
Št

05.03.

Bojničky
17:00
† manžel Alojz Dlhoš a celá † rodina
Pi
06.03.
Kántrový deň

Za odpustenie hriechov

Dvorníky
18:00
k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
07.03.
Dvorníky
18:00
† Michal Kušnirak, súrodenci a r.z.o.s.
Ne

08.03.

2. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† Michal Ondrejička 
Šalgočka
09:00
† Eva Lipovská, Emília a Pavol a s.r.
Dvorníky
10:30
† Mikuláš a Kamila Hruškoví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Vojtech a Marta Súkenníkoví, s.r.z.o.s.
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 15:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 15:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 14:30 – 15:30 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 15:30 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 06.03. dopoludnia.
 • POBOŽNOSTI KRÍŽOVÝCH CIEST: Možnosť získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnení obvyklých podmienok.
  • DVORNÍKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 15:00
  • BOJNIČKY: PONDELOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 14:00
  • ŠALGOČKA: NEDEĽA 30 min. pred sv. omšou
  • ZEMIANSKE SADY: STREDA 30 min. pred sv. omšou
 • ŠALGOČKA: Zapisovanie úmyslov sv. omší bude možné až po Veľkej Noci.
 • JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU: na budúcu nedeľu po sv. omšiach. Úprimná vďaka za vaše milodary.
 • DVORNÍKY: o dva týždne, pondelok 09.03 o 09:30 bude v našom farskom chráme kňazská rekolekcia kňazov Hlohoveckého dekanátu. Srdečne vás už vopred pozývame na sv. omšu. Prosíme šikovné gazdinky, ak by mohli napiecť slané pečivo alebo sladké pečivo, aby sa osobne dohodli s otcom Róbertom.

Pozvánka na Verejnú degustáciu vín 2020

Obec Dvorníky Vás pozýva na 21. ročník Verejnej degustácie vín, ktorá sa uskutoční 28. marca 2020 od 17:30 v Kultúrnom dome v Dvorníkoch.

Zber vzoriek bude prebiehať od 16. marca 2020 do 20. marca 2020  do 12:00 vo vinotéke L & B a v priestoroch Kultúrneho domu.

Bližšie informácie poskytnú: L. Gubáň (0944 363 986), J. Lesay (0903 700 957), M. Lesay (0948 094 156). Ľ. Gubáň (0907 804 355), P. Kobelár (0905 351 767).

Všetkých srdečne pozývame a budeme veľmi radi za každú jednu vzorku vína!

Aktualizácia 10. marca 2020: Z dôvodu šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19 a prijatých preventívnych opatrení sa degustácia vín presúva na neurčito. O novom termíne konania Vás budeme informovať.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na internetovej stránke obce Dvorníky.