Antigénové testovanie Bojničky – 03.04.2021

Obec Dvorníky oznamuje občanom že dňa 3. apríla 2021 (sobota) sa občania Dvorníkov môžu otestovať v obci Bojničky. Antigénové testovanie na COVID-19 bude prebiehať v telocvični pri Základnej škole, v čase od 8:00 do 13:00 h, kde budú vytvorené dva testovacie tímy.

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Michal Boroš, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – B4B Inkasso

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš (.pdf)

Veľkonočné sviatky 2021

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov praje starosta obce a kolektív pracovníkov obce Dvorníky.