Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2021

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy kvality pitnej vody a štandardy kvality odpadovej vody za obdobie 01.01.2021 – 31.12.2021.

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – pitná (.pdf)

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – odpadová (.pdf)

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Obec Dvorníky zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 – 49,11% a poplatok za tonu pre rok 2022 platný od 01.03.2022 do 28.02.2023 – 18 EUR za tonu.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 (.pdf)