Farské oznamy od 12. do 18. septembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 18. septembra 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
12.09.
Najsvätejšieho mena Panny Márie  Bojničky
18:00
† Vladimír Lenghart, r.z.o.s. a † rodina
Ut
13.09.
  Svätého Jána Zlatoústeho Zemianske
Sady
18:00
† rodičia Mária a František Šidlíkoví
St
14.09.
  Povýšenie Svätého kríža Bojničky
17:00
† Fridrich, Helena, Anna, Kvetoslava, Štefan a † Dlhošová
Dvorníky
18:00
† Emília Kohýlová
Št
15.09.
  Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska Bojničky
17:00
prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dekanovú
Šalgočka
17:00
† rodina Mesárošová a Huterová
Dvorníky
18:00
 za farníkov
Zemianske
Sady
18:00
† rodina Kráľovičová – František a Helena, Ján a Anna a starí rodičia
Pi
16.09.
 Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa
Dvorníky
18:00
† Štefan Dlhý
So
17.09.
  Dvorníky
18:00
† babka
Ne
18.09.
 25. nedeľa v Cezročnom období Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
09:00
† Peter Dlhoš a Katarína Ambrušová
Šalgočka
09:00
† rodičia Bojňanskí, Košťányoví a starí rodičia
Dvorníky
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ

za živých a † dobrodincov chrámu

Zemianske
Sady
10:30
† matka Oľga a starí rodičia    
  • DVORNÍKY: pondelok 12.09. o 09:00 hodová brigáda, srdečná vďaka za každú pomoc.
  • DVORNÍKY: hodová ofera po sv. omšiach na budúcu nedeľu. Úprimná vďaka za vaše milodary pre potreby farského chrámu.
  • SPEVÁCKY ZBOR DÚHA: pozývame nových členov či už s talentom spievať alebo hrať na hudobné nástroje. Snažíme sa vynoviť koncept fungovania zboru a svoje dary vložiť do hudobnej služby v našej farnosti. Už takto vopred vás pozývame 1.10. o 16:00 na stretnutie na fare v Dvorníkoch. Tešíme sa na každého nového člena. V prípade otázok: liviadolezalova@gmail.com