Pozvánka na Výstavu ovocia, zeleniny, húb a ručných prác 2022

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Dvorníky Vás pozýva na tradičnú Výstavu ovocia, zeleniny, húb a výstavu ručných prác, ktorá sa bude konať v dňoch 24. – 25. septembra 2022 v Kultúrnom dome Dvorníky v čase od 13:00 do 19:00 hod.

Exponáty (ovocie a zeleninu) treba priniesť do Kultúrneho domu Dvorníky vo štvrtok a piatok 22. a 23. septembra 2022 od 9:00 hod.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Dvorníky.

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Zdenka Demeterová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Zdenka Demeterová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 19. 09. 2022 do 06. 10. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Zdenka Demeterová (.pdf)