Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov

Miestna volebná komisia v Dvorníkoch podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

  • Daniela Ambrušová, SMER – sociálna demokracia
  • Lukáš Gubáň, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
  •  Martin Mazúr, nezávislý kandidát
  • Jozef Kobora, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
  • Martin Kováčik, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Peter Perďoch, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Jozef Špano, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
  • Lívia Gregorová, nezávislá kandidátka
  • Stanislav Miko, SMER – sociálna demokracia

B. Za starostu obce Dvorníky bol zvolený:

  • Maroš Nemeček, nezávislý kandidát

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov (.pdf)