Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – Slovak Telekom

Obec Dvorníky – spoločný stavebný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania na stavbu “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR” na pozemkoch v katastrálnom území Dvorníky.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Žigmund Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Žigmund Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 261326457 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Žigmund Šaman (.pdf)

Verejná vyhláška – oprava administratívnej chyby v rozhodnutí – Slovak Telekom

Obecný úrad Dvorníky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje verejnú vyhlášku – oprava administratívnej chyby v rozhodnutí pri povolení umiestnenia stavby “ZS a RR Bod Dvorníky II – HC DVR”.

Verejná vyhláška – oprava administratívnej chyby v rozhodnutí – úplné znenie (.pdf)