Oznámenie o uložení písomnosti – Róbert Bihary

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Róbert Bihary, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od JUDr. Adriana Vorelová, Pribinova 23, 920 01 Hlohovec

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 23. 01. 2023 do 06. 02. 2023).

Oznámenie o uložení písomnosti – Róbert Bihary (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Katarína Dóžová, Dániel Mikle

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 23.01.2023 trvalý pobyt občana: Katarína Dóžová, narodená 13.08.1971, Dániel Mikle, narodený 19.09.2007.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Katarína Dóžová, Dániel Mikle (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Denisa Dóžová

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 23.01.2023 trvalý pobyt občana: Denisa Dóžová, narodená 03.03.2000.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Denisa Dóžová (.pdf)

Farské oznamy od 23. do 29. januára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. januára 2023.

Čítať ďalej