Projekt “Spevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci Dvorníky”

Hlavným cieľom predkladaného projektu „Spevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci Dvorníky“ je „Zvýšiť kvalitu základných služieb a života obyvateľov obce“. Úspešné dosiahnutie stanoveného cieľa bude prospešné nie len pre obec Dvorníky a jej obyvateľov, ale aj pre okolité obce a návštevníkov obce.  Hlavný cieľ projektu bude naplnený špecifickými cieľmi:

  • Úprava verejných priestranstiev;
  • Zlepšenie vzhľadu obce;
  • Zvýšenie atraktivity obce pre obyvateľov aj podnikateľov;
  • Oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti