Pozvánka na Ochutnávku vín 2023

Obec Dvorníky Vás srdečne pozýva na 21. ročník Ochutnávky vín, ktorá sa bude konať v sobotu 25. marca 2023 od 17:00 v Kultúrnom dome Dvorníky.

Zber vzoriek bude prebiehať od 6. do 14. marca 2023. Jedna vzorka – 3 fľaše 0,75l . Bližšie informácie na telefónnych číslach: 0944 363 986, 0905 351 767, 0903 700 957.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

 

Preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022

Daňový úrad Trnava oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 bude zabezpečovať dňa  29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023 od 08:00 h  do  16:00 h okrem stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Piešťany) aj na adrese: Mestský úrad Hlohovec, ul. M. R. Štefánika 1, Hlohovec (priestory klientskeho referátu na prízemí.

 

Zoznam neplatičov za rok 2022

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,–eur a u právnickej osoby 1600,–eur. Zoznam bol vypracovaný v zmysle § 52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku  eur Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

941,50 Poplatok za odpady

(Roky 2012-2022)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Darfášová Helena Dvorníky 413 181,00 Poplatok za odpady 175,00

Daň za psa 6,00 (2022)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 888,57 Poplatok za odpady= 801,80

Daň z nehnuteľností=86,77

(1999-2022)

Cáder Peter Zemianske Sady 262 623,22 Daň z nehnuteľností (2021,2022)
Gažová Alena Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Kukyová Oľga Dvorníky 296 480,43 Daň z nehnuteľností =157,61

Daň za psa 40,55, Poplatok za KO 282,27 ( 2002-2017)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 880,44 Poplatok za odpad= 687,10

Daň z nehnuteľností= 193,34

(2013-2022)

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šandor Rudolf Dvorníky 292 1134,00 Poplatok za odpad= 1074,85

Daň z nehnuteľností= 343,77

(1999-2022)

Šery Ján Dvorníky 273,89 Daň z nehnuteľností=67,50

Daň za psa = 9,93

Poplatok za KO= 196,46

( 2000-2006)

Vypracované ku dňu 15. 02. 2023