Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč, Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky, Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 18. 04. 2023 do 05. 05. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč, Filip Masaryk (.pdf)asaryk

Verejná vyhláška – začatie stavebného konania “IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa”

Obec Dvorníky zverejňuje verejné vyhlášky – oznámenia o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”.

Verejná vyhláška – začatie stavebného konania “IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa” – technická infraštruktúra (.pdf)

Zverejnenie podaných žiadostí – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“

Obec Dvorníky zverejňuje kópie podaných žiadostí o stavebné povolenie pre IBV Dvorníky – Pod Ráblom TI – I. etapa zo dňa 06.04.2023.

 

Zverejnenie podaných žiadostí – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ – technická infraštruktúra (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko, Michal Kosík, Filip Masaryk, Ladislav Demeter

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Tomáš Volko, 920 56 Dvorníky, Michal Kosík, 920 56 Dvorníky, Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky, Ladislav Demeter, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 12. 04. 2023 do 29. 04. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko, Michal Kosík, Filip Masaryk, Ladislav Demeter (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 07. 04. 2023 do 24. 04. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)

Video: Ochutnávka vín Dvorníky 2023

Pozrite si krátke video z 21. ročníka Ochutnávky vín v obci Dvorníky, ktorá sa konala prvý krát od roku 2019. S odbornou časťou aj časťou pre verejnosť vás oboznámi predseda degustácie Jozef Lesay.

Farské oznamy od 3. do 9. apríla 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 3. do 9. apríla 2023.

Čítať ďalej