Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 27.03.2021

V sobotu 27. marca 2021 sa v obci Dvorníky konalo posledné 10. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Do mobilného odberového miesta v Kultúrnom dome sa počas dňa prišlo otestovať 570 občanov, pozitívny výsledok mal 1 občan obce Dvorníky.

Ďakujeme nášmu odberovému tímu, ktorý úspešne zvládol všetkých 10 kôl skríningového testovania a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať nielen dnes, ale aj počas minulých testovaní. Prosíme všetkých občanov, aby počas nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov dodržiavali všetky platné hygienické nariadenia. Epidemiologická situácia sa veľmi pomaly zlepšuje a veríme, že tento trend si udržíme aj po skončení Veľkej noci. Ďakujeme!

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 27.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v sobotu 27. marca 2021 sa v našej obci uskutoční desiate – posledné kolo testovania.  

 • Obec zriadila jedno odberové miesto vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je cez hlavný vchod kultúrneho domu.
 • testovanie sa bude vykonávať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. V čase od 12:30 do 13:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí, preto prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
 • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča.
 • na testovanie je potrebné prísť v respirátore FFP2.
 • počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka a je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – stav sčítania v obci Dvorníky k 24.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v našej obci sa doposiaľ sčítalo 79,36 % občanov obce Dvorníky, ktorým chceme týmto poďakovať.

Online sčítanie končí už 31. Marca 2021. Ak ste sa ešte nesčítali, sčítajte sa pomocou elektronického formulára za seba aj za deti samostatne čo najskôr.  Tí ktorí môžete pomôcť , pomôžte aj svojim blízkym a známym, aby sa nás do konca marca sčítalo čo najviac. Elektronický formulár nájdete na stránke www.scitanie.sk. Návod, ako rýchlo a jednoducho vyplniť sčítací formulár, ponúka inštruktážne video.

Zároveň upozorňujeme, že podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní môže byť udelená občanom, ktorí si nesplnia svoju povinnosť sankcia vo výške od 25,– do 250,– €.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 20.03.2021

V sobotu 20. marca 2021 sa v obci Dvorníky konalo deviate kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dňa sa do odberového miesta v Kultúrnom dome Dvorníky prišlo otestovať 550 občanov, pozitívny výsledok malo 6 testov (občania obce Dvorníky).

Opäť ďakujeme nášmu odberovému tímu za vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať. Vzhľadom na zvýšený počet pozitívnych testov prosíme všetkých občanov, aby v čo najväčšej miere dodržiavali nové hygienické opatrenia. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 20.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že sobotu 20. marca 2021 sa v našej obci uskutoční deviate kolo testovania. 

 • Obec zriadila jedno odberové miesto vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je cez hlavný vchod kultúrneho domu.
 • testovanie sa bude vykonávať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. V čase od 12:30 do 13:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí, preto prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
 • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča.
 • na testovanie je potrebné prísť s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2!
 • počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka a je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Distribúcia respirátorov FFP2 v obci Dvorníky

Aby sme Vám uľahčili aktuálnu pandemickú situáciu pracovníci obce Dvorníky rozdajú do poštových schránok občanom s trvalým pobytom v našej obce vo veku od 11 rokov respirátory FFP 2 v počte 1 kus na občana na prevenciu a ochranu pred šírením ochorenia COVID 19. Od dnešného dňa platí podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR povinnosť nosiť respirátor vo všetkých interiéroch – obchod, pošta, úrad, autobus, lekári a podobne. V exteriéry je naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom FFP2, ale aj rúškom , šálom alebo šatkou.

Prajeme Vám pevné zdravie – starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

Stav Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 v obci Dvorníky k 15.03.2021

V našej obci sa už sčítalo už 66 percent občanov obce Dvorníky, ktorým chceme týmto poďakovať.

Ak ste sa ešte nesčítali sami, alebo pomocou blízkej osoby prostredníctvom elektronického formulára, urobte tak do 31. Marca 2021. Pre občanov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať elektronicky bude pripravené od 1. Apríla 2021 asistované sčítanie.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 13.03.2021

V sobotu 13. marca 2021 sa v obci Dvorníky konalo ôsme kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dňa sa do odberového miesta v Kultúrnom dome Dvorníky prišlo otestovať 534 občanov, pozitívny výsledok mali 3 testy (z toho 1 občan s trvalým pobytom mimo okresu Hlohovec).

Opäť ďakujeme nášmu zohranému odberovému tímu za vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať. Pripomíname, že v rámci nových hygienických pravidiel je od pondelka 15. marca 2021 pri vstupe do všetkých interiérov povinný respirátor FFP2. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 13.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje že v sobotu 13. marca 2021 sa v našej obci uskutoční ôsme kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”.

 • Obec zriadila jedno odberové miesto vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je cez hlavný vchod kultúrneho domu.
 • testovanie sa bude vykonávať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. V čase od 12:30 do 13:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí, preto prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
 • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča.
 • na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka a je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 06.03.2021

V sobotu 6. marca 2021 sa v našej obci konalo siedme kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dňa bolo v mobilnom odberovom mieste v Kultúrnom dome Dvorníky urobených 578 testov, pozitívny výsledok mal 3 testy (2 občania obce Dvorníky, 1 občan s trvalým pobytom mimo okresu Hlohovec).

Ďakujeme nášmu zohratému odberovému tímu za vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa počas soboty prišli otestovať. Prosíme všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali všetky platné hygienické a bezpečnostné opatrenia. Pripomíname, že od pondelka 8. marca 2021 začínajú platiť nové opatrenia. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.