Farské oznamy od 19. do 25. novembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. novembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

19.11.

Bojničky
17:00
prosba o požehnanie pre tých, ktorí sa prichádzali modlievať v októbri posvätný ruženec 
Dvorníky
18:00
† Anton Ujlacký, sestra Anna, r.z.o.s.
Ut

20.11.

Dvorníky
18:00
† bratia Emil a Marián Kamendyoví, švagor František
St

21.11.

Obetovanie Panny Márie  Šalgočka
17:00
† Ján a Cecília Lukáčoví
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

22.11.

 Svätej Cecílie, panny a mučenice
Zemianske Sady
17:00
† dcéra Alena Krtková, manžel Emanuel, Zuzana a svokrovci Lídia a Oldrich
Dvorníky
18:00
poďakovanie za spoločné roky života
Pi

23.11.


Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
18:00
† manžel František, Ján a Pavlína Farkašoví
So

24.11.

 Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov Bojničky
08:00
† rodičia Barákoví a celá rodina
Dvorníky
18:00
† Jozef Nosický
Ne

25.11.

     34. cezročná       nedeľa     KRISTA KRÁĽA Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
poďakovanie za 50 rokov manželstva
Šalgočka
09:00
† manžel Dušan, † rodina Psotová a Mesárošová
Dvorníky
10:20
† Štefan a Margita Čejteioví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Slamkoví, starí rodičia z oboch strán, brat, synovec a prosba o Božiu pomoc
 • TRNAVSKÁ NOVÉNA: dnešnú nedeľu spoločný autobus 16:30 Zemianske Sady, 16:35 Šalgočka, 16:40 Dvorníky, 16:45 Bojničky.
 • ZÁVEREČNÁ SV. OMŠA TRNAVSKÁ NOVÉNA: v stredu 21.11. sa ukončí Trnavská novéna. Z našej farnosti môžeme využiť spoločné putovanie autobusom: 16:00 Zemianske Sady (zástavka pod kostolom) 16:05 Šalgočka (zástavka pod kostolom) 16:10 Dvorníky (parkovisko pod kostolom) 16:15 Bojničky (zástavka pri kostole).
 • RELIKVIE BL. TITUSA ZEMANA PRE NAŠU FARNOSŤ: pozývame vás na slávnostnú sv. omšu v piatok o 18:00 vo farskom chráme v Dvorníkoch, pri ktorej don Jozef Slivoň SDB, vicepostulátor procesu blahorečenia Titusa Zemana odovzdá pre našu farnosť relikvie nášho národného blahoslaveného a bude celebrovať sv. omšu, pri ktorej sa nám aj prihovorí. Pod ochranným príhovorom bl. Titusa Zemana vstúpi naša farnosť do nového cirkevného roka a počas jednotlivých adventných nedieľ budú jeho relikvie v jednotlivých chrámoch farnosti uctené a spoločnou modlitbou budeme na orodovanie tohto nášho blahoslaveného prosiť Boha o milosti pre nasledujúci čas.
 • NEDEĽA KRISTA KRÁĽA: pri sv. omšiach budeme mať  ďakovnú pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou so zasväcujúcou modlitbou a záverečným Eucharistickým požehnaním, pri ktorej možno získať plnomocné odpustky.

Lampiónový sprievod 2018

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Farské oznamy od 12. do 18. novembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 18. novembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
12.11.
 Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka
(spomienka)
Bojničky
17:00
na úmysel celebranta
Dvorníky
18:00
† rodičia Cáderoví
Ut
13.11.
Dvorníky
18:00
† Jolana Danišová, rodičia, starí a krstní rodičia a súrodenci
St

14.11.

  Šalgočka
17:00
† manžel Anton
Dvorníky
18:00
† Cyril Adámik, sestra Anna, s.r.z.o.s.
Št

15.11.

Zemianske Sady
17:00
† Marta Dubovanová
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
16.11.

Bojničky
17:00
† Vít a Oľga Moravcoví, rodičia Bahelkoví, ostatná rodina
Dvorníky
18:00
† Jozef a Helena Uhričoví
So
17.11.
 Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
(spomienka)
Bojničky
08:00
za zdravie pre rodinu Alžbety Lackovej
Dvorníky
18:00
k úcte Ducha Svätého
Ne

18.11.

33. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Mária Koborová
Zemianske Sady
08:45
† syn Ľuboš Donáth, manžel Ladislav, rodičia z oboch strán
Šalgočka
09:00
† rodičia Stranovskí, Hambálkoví, brat Milan a švagriná Oľga
Dvorníky
10:20
za farníkov
Bojničky
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ
 • TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018: spoločná autobusová doprava na Novénu vo štvrtok 15.11. a v nedeľu 18.11. Autobus začne o 16:30 v Zemianskych Sadoch na zastávke pri kostole, potom bude pokračovať  16:35 v Šalgočke na zastávke pod kostolom, následne o 16:40 v Dvorníkoch na parkovisku pod kostolom a nakoniec 16:45 v Bojničkách na zastávke pri kostole. Využime túto možnosť a spoločne putujme k našej nebeskej Matke.

Deň červených makov 2018 v obci Dvorníky

V nedeľu 11. novembra si svet pripomenul sté výročie ukončenia Prvej svetovej vojny. Prímerie medzi Spojeneckými silami a cisárskym Nemeckom, ktoré bolo podpísané o 11. hodine 11. dňa 11. mesiaca pri francúzskom meste Compiégne, znamenalo ukončenie bojov v dovtedy najväčšej vojne, akú ľudstvo zažilo. Posledná salva vojny bola vypálená o 11. hodine a 11. minúte z dela “Calamity Jane” 11. delostreleckého regimentu armády Spojených štátov amerických.

Od roku 1921 je symbolom pamiatky na obete vojny červený mak. Tento motív vo svojej básni “Na flámskych poliach” z roku 1915 použil kanadský lekár John McCrae. O celosvetové rozšírenie tohto symbolu sa okrem básne podplukovníka McCraea zaslúžila aj americká profesorka Moina Michaelová.

Pamiatku obetí oboch svetových vojen si od roku 2011 uctievajú členovia miestnej Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a vedenie obce Dvorníky.

Zápisnica MVK o výsledku volieb v obci Dvorníky

Miestna volebná komisia zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb v obci Dvorníky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10. novembra 2018.

Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Dvorníky (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva – 06.11.2018

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 06.11.2018. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ
 4. Návrh rozpočtu na r. 2019 – 2021.
 5. Rôzne
 6. Pripomienky a návrhy poslancov
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.11.2018 (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Marián Rybanič, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič

Pozvánka na Lampiónový sprievod 2018

Dvornícke mamičky a Obec Dvorníky Vás srdečne pozývajú na 2. ročník Lampiónového sprievodu, ktorý sa bude konať v piatok 16. novembra 2018 o 17:30.

Stretneme sa pri pomníku na námestí a spolu sa presunieme do kultúrneho domu, kde bude zabezpečené občerstvenie a teplý punč. Prineste si so sebou lampión na paličke, hrkalky, píšťalky, rapkáče a dobrú náladu.

Akcia sa koná i v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome Dvorníky.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií na stránke obce Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Marián Rybanič, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič