Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Pastorek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Filip Pastorek, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 03. 06. 2024 do 21. 06. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Pastorek (.pdf)

Poďakovanie za organizáciu MDD 2024

Obec Dvorníky sa chce touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu a zdarnému priebehu Medzinárodného dňa detí 2024 v našej obci v sobotu 01. 06. 2024. Všetkým patrí obrovské „ĎAKUJEME“.

Farské oznamy od 2. do 9. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 9. júna 2024.

Čítať ďalej