Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.03.2019

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 21. marca 2019 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ
 4. Informácia riaditeľky školy o inšpekcie na ZŠ s MŠ Dvorníky
 5. Úpravy rozpočtu
 6. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Dvorníky
 8. Rôzne
 9. Pripomienky a návrhy poslancov
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

Oznámenie o začatí realizačných prác na stavbe “Vedenie 2x400kV Križovany – Bystričany”

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. oznamuje začatie výstavby a realizácie stavby “Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany” a to na základe právoplatného stavebného povolenia č. 2015/Výst. 06244-K-002 vydaného Mestom Topoľčany.

Oznámenie o začatí realizačných prác – plné znenie (.pdf)

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – apríl 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.04.2019 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.: LOKA POLANÉ č. 393, 394, 395, 396, 398, 402.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Video: Fašiangy 2019 v obci Dvorníky

Pozrite si krátke video z fašiangového sprievodu po obci Dvorníky, ktorý sa konal 2. marca 2019. Pred nadchádzajúcim 40-denným pôstom sa početný sprievod dosýta zabavil a občerstvil na mnohých stanoviskách po obci. Následne si účastníci v priestoroch Kultúrneho domu pozreli kultúrny program spojený s pochovávaním basy.

Poďakovanie za organizáciu a účasť na podujatí Fašiangy 2019

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky chce týmto poďakovať všetkým občanom, ktorí sa podieľali na Fašiangoch 2019 v obci Dvorníky.

Ďakujeme za fašiangové dobroty, ktoré nachystali občania na trase sprievodu. Ďakujeme tiež občanom miestnej časti Posádka, za prijatie a pohostenie. Na Posádke bol fašiangový sprievod prvý krát, a veríme, že táto tradícia bude pokračovať.

Obrovské ĎAKUJEM patrí veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí sa pričinili na fašiangových oslavách organizačne, a svojou aktívnou pomocou a tak prispeli k vydarenému podujatiu.

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie kandidátov

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách, ktoré sa budú konať v sobotu 16. marca 2019:

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Pozvánka na Verejnú degustáciu vín 2019

Obec Dvorníky Vás pozýva na 20. ročník Verejnej degustácie vín, ktorá sa uskutoční 6. apríla 2019 od 18:00 v priestoroch Kultúrneho domu Dvorníky.

Zber vzoriek bude prebiehať od 25. do 29. marca 2019 do 14:00 vo Vínotéke a Kultúrnom dome Dvorníky. Čakajú Vás krásne vína od miestnych a regionálnych vinárov!

Účasťou na podujatí dávate súhlas s publikovaním fotografií na stránke obce Dvorníky

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Dvorníky oznamuje, že emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je podatelna@dvorniky.sk.

Africký mor ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva v súvislosti s výskytom Afrického moru ošípaných vo viacerých krajinách Európy informačný leták o charaktere a spôsoboch prevencie tejto choroby.

Africký mor ošípaných – leták (.pdf)

Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme – grafické znázornenie (.pdf)

Informácia o povinnostiach v prípade domácich a obecných zabíjačiek

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava žiada o spoluprácu pri zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prípadoch zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (“domáca zabíjačka”) a prezentácie zabíjačiek pre verejnosť (tzv. “obecná zabíjačka”, “zabíjačkové slávnosti”, “fašiangové slávnosti”, “gazdovský dvor” a pod.)

Informácie o zákonných povinnostiach v prípadoch domácich a obecných zabíjačiek – plné znenie (.pdf)