Interná smernica 2/2019 upravujúca spôsob ukladania odpadu na zbernom dvore

Obec Dvorníky zverejňuje Internú smernicu 2/2019, ktorá upravuje spôsob ukladania drobného stavebného odpadu,  objemového nadrozmerného a zmesového odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu  na zbernom mieste v Obci Dvorníky.

Interná smernica 2/2019 o spôsobe ukladania odpadu na zbernom dvore Dvorníky (.pdf)

Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 8/2019 o miestom poplatku za rozvoj (.pdf)

Návrh VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

Obec Dvorníky zverejňuje Návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce Dvorníky č.4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení (.pdf)

 

Pozvánka na 47. Rodičovský ples

Rada rodičov pri Základnej škole a Materskej škole Dvorníky Vás pozýva na 47. Rodičovský ples, ktorý sa uskutoční 18. januára 2020 v Kultúrnom dome Dvorníky so začiatkom o 19:30.

O zábavu sa postará hudobná skupina Gin-Tonic. Vstupné je 25€/osoba (v cene: 2x večera, víno, nealko, pagáčiky a koláčiky). Súčasťou plesu bude bohatá tombola.

Vašou účasťou podporíte našu školu. Výťažok z plesu a bufetu bude použitý na skvalitnenie vzdelávania našich detí. Ďakujeme!

Objednávky vstupeniek: Zuzana Horváthová, 0915 110 930

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na stránke obce Dvorníky.

Pozvánka na Posvätenie Adventného venca 2019

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozývajú na posvätenie Adventného venca, slávnostné zapálenie prvej adventnej sviece a rozsvietenie vianočnej výzdoby, ktoré sa uskutoční 01. decembra 2019 o 16:00 v obci Dvorníky pri pomníku.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií na stránke obce Dvorníky.

Farské oznamy od 25. novembra do 1. decembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. novembra do 1. decembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.11.
 Svätej Kataríny Alexandrijskej Bojničky
17:00
† Ján Kubička a rodičia
Ut
26.11.
Dvorníky
18:00
† Emil a Marián Kamendyoví a švagor František
St

27.11.

  Zemianske Sady
17:00
† matka cecília Rybaničová
Št

28.11.

Bojničky
17:00
za živých a † odberateľov Hlasov
Pi
29.11.
  Dvorníky
18:00
† švagor Ladislav Puhala
So
30.11.
 Svätého Ondreja, apoštola Dvorníky
18:00
† Peter a Margita Teššenyoví, r.z.o.s.
Ne

01.12.

1. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef a Cecília Kamendyoví, s.r.z.o.s
Bojničky
08:45
† rodičia Pokorní, brat Jozef
Šalgočka
09:00
† manžel Alfréd Krajný
Dvorníky
10:30
† Anton Ujlacký, brat Ján, r.z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Mária Bolečkoví, brat Jozef a s.r.z.o.s.
  • PREDVIANOČNÁ SV. SPOVEĎ: ŠALGOČKA: 15.12. nedeľa 15:30 – 16:30, BOJNIČKY: 15.12. nedeľa 15:00 – 16:30. DVORNÍKY: 21.12. sobota 9:15 – 11:45.
  • POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV: na budúcu nedeľu pri sv. omšiach podľa zvyku.
  • DVORNÍKY: podielové knihy a kalendáre pre členov SSV sú k dispozícii v sakristii. Cena ročného členského poplatku je 8,- euro.
  • SV. OMŠA S DETSKOU KATECHÉZOU: pozývame rodiny s deťmi na budúcu nedeľu na sv. omšu o 10:30 do Dvorníkov.
  • DVORNIKY: POBOŽNOSŤ KU KRISTOVI KRÁĽOVI dnes o 15:00.
  • ZBIERKA NA PODPORU CHARITY: po sv. omšiach dnešnú nedeľu. Úprimne Pán Boh odmeň za vaše milodary.

Oznam o konaní poľovačky – 23.11.2019

PZ Borina Dvorníky-Bojničky oznamuje, že zajtra 23. 11. 2019 sa bude konať spoločná poľovačka v časti obce Rybníky, Rábel, Uhliská. V uvedených lokalitách sa budú pohybovať poľovníci so psami. Preto žiadame občanov, aby zvýšili opatrnosť, kvôli svojej bezpečnosti.

Návrh VZN č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 22. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 2.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (.pdf)

Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 22. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 2.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky (.pdf)