Pokyny k daniam a poplatkom za rok 2019

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, občanom, ktorí zdedili , nadobudli, alebo odpredali nehnuteľnosti a tí ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie na stavbu v roku 2019, že je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Daň sa ešte neplatí. Priznanie sa podáva aj za daň za psa, nadobudnutie, ale aj úhyn psa je potrebné nahlásiť do 31. 01. 2020.

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí si neboli prevziať nálepky na smetné nádoby na rok 2020, aby tak urobili do 31. 01. 2020 v pracovných dňoch, v úradných hodinách.

Nakoľko prišlo k zmene poplatku za komunálny odpad je potrebné nahlásiť počet osôb, za ktoré bude poplatník platiť poplatok za komunálny odpad na rok 2020.

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Cirek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Milan Cirek, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 127552725 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 21. 01. 2020 do 09. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Cirek (.pdf)

 

Farské oznamy od 20. do 26. januára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. januára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
20.01.
Bojničky
17:00
† rodičia Vybiraloví, súrodenci a s.r.
Ut
21.01.
Svätej Agnesy Dvorníky
18:00
† rodičia Wroblenskí, brat a sestra Anna
St

22.01.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Ján a Helena Hlavnoví, synovec Peter
Št

23.01.

Bojničky
17:00
† rodičia Čičoví, sestra Felicia a ostatná † rodina
Pi
24.01.
 Svätého Františka Saleského
Dvorníky
18:00
† svatovci Krajinčákoví, syn František a s.r.z.o.s.
So
25.01.
Obrátenie svätého Pavla  Dvorníky
18:00
† prosba o požehnanie pre Denisu, Milana, Anku a Teréziu
Ne

26.01.

3. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Vendelín a Cecília Ševčovičoví, synovia Ivan a Milan
Bojničky
08:45
† Jozef Babulic, r.z.o.s. a ostatná † rodina  
Šalgočka
09:00
† Ľudmila Čapkovičová
Dvorníky
10:30
† rodičia Štefan a Hedviga Sochoroví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Mária Danišoví a ostatná † rodina
  • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKEHO ŠKOLSTVA V NAŠEJ  ARCIDIECÉZE: dnešnú nedeľu po sv. omšiach. Úpripmé Pán Boh odmeň vaše dary.
  • MODLITBY MATIEK VO FARNOSTI: utorok a piatok po sv. omšiach na fare. Srdečne pozývame matky vytvoriť spoločenstvo v modlitbe za svoje deti.

47. rodičovský ples v Dvorníkoch

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Václavík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Miloš Václavík, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – SK 008817254 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 17. 01. 2020 do 04. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Václavík (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Dušan Pavlík, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA204763689 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 16. 01. 2020 do 03. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Mária Fabiánová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Mária Fabiánová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – UC 100087866 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 16. 01. 2020 do 03. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Mária Fabiánová (.pdf)

Farské oznamy od 13. do 19. januára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. januára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
13.01.
Bojničky
17:00
† mantka Andelka Brisudová 
Ut
14.01.
Dvorníky
18:00
† manžel a brat Ján
St

15.01.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Rafael a Sidónia Kostkoví a švagor Michal
Št

16.01.

Bojničky
17:00
† matka Kamila Kozová
Pi
17.01.
 Svätého Antona, opáta
Dvorníky
18:00
† Štefan a Marcela Muráriková, bratia Ivan a Miloš
So
18.01.
Dvorníky
18:00
† svokrovci Novotní a ich deti
Ne

19.01.

2. nedeľa v Cezročnom období Dvorníky
07:30
† Emil Cibula a rodičia Cibuloví
Bojničky
08:45
† manželia Činčuroví, celá † rodina
Šalgočka
09:00
† manžel, otec Gabriel, syn Jozef a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† Jozef Brančík
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav Binka
  • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH ŠKOLSTVA ARCIDIECÉZY: na budúcu nedeľu pri sv. omšiach. Úpripmé Pán Boh odmeň vaše dary.

Oznámenie o uložení písomnosti – Anna Kakašová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Anna Kakašová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 204758295 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 10. 01. 2020 do 28. 01. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Anna Kakašová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Helena Novotná

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Helena Novotná

Písomnosť: spisová značka – 148EX712/19

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 10. 01. 2020 do 24. 01. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Helena Novotná (.pdf)