Návrh dokumentu Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Obec Dvorníky zverejňuje návrh dokumentu s názvom Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb.

Návrh  vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 29. 01. 2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa: 07. 02. 2020 (vrátane).

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb (.pdf)

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Obec Dvorníky zverejňuje návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Miloš Mičátek, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 180696109 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 29. 01. 2020 do 16. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek (.pdf)

Farské oznamy od 27. januára do 2. februára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. januára do 2. februára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
27.01.
Bojničky
17:00
† matka Matilda Svrbická
Ut
28.01.
Svätého Tomáša Akvinského  Dvorníky
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Sv. Otca Františka
St

29.01.

  Zemianske Sady
17:00
† starí rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví, František a helena Bolečkoví
Št

30.01.

Bojničky
17:00
† manžel Alojz Kotúček a † rodina
Pi
31.01.
 Svätého Jána Boska
Dvorníky
18:00
Ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (  za mesiac január )
So
01.02.
Dvorníky
18:00
† Konštantín a Anna Drímajoví, starí a prastarí r.z.o.s.
Ne

02.02.

Obetovanie Pána
Dvorníky
07:30
† Ladislav Šimanský
Bojničky
08:45
Na daný úmysel:  
Šalgočka
09:00
† rodičia Košťányoví, Bojňanskí a s.r.z.o.s.
Dvorníky
10:30
† manžel Jozef a rodičia
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ján Kostka, otec František, brat Jaroslav
  • POŽEHNANIE SVIEC ( hromničných ) – pri sv. omšiach na budúcu nedeľu

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Dušan Pavlík, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 204892224 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 28. 01. 2020 do 15. 02. 2020).Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík (.pdf)

Pozvánka na Fašiangy 2020

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozývajú na Fašiangový sprievod a pochovávanie basy, ktoré sa budú konať 22. februára 2020. Program:

  • 13:00 – fašiangový sprievod v časti Posádka
  • 15:30 – fašiangový sprievod v Dvorníkoch – od Kultúrneho domu cez Malý rad, okolo fary, pomníka cez Varhíd a II. Fundiská späť do Kultúrneho domu.
  • 17:30 – fašiangové pásmo “Pochovávanie Basy”
  • zábava s hudobnou skupinou ONTÁRIO. Vstup voľný.
  • Môžete sa občerstviť a pochutnať si na špecialitách fašiangovej zabíjačky.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na internetovej stránke obce Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Žigmund Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Žigmund Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 127556165 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 27. 01. 2020 do 14. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Žigmund Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Marian Rybanič

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Marian Rybanič, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RE 792267338 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 27. 01. 2020 do 14. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Marian Rybanič (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – SK 008978305 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 23. 01. 2020 do 10. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Marián Rybanič, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – SK 009030132 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 23. 01. 2020 do 10. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič (.pdf)