Zber plastov a iných odpadov – 10.01.2020

Obecný úrad oznamuje, že zajtra 10.1.2020 sa v obci Dvorníky uskutoční zber plastov. Uviazané vrecia s plastovými fľašami treba vyložiť na ulicu.

Ďalej oznamujeme, že zvoz recyklovaných odpadov – kovy a tetrapaky a komunálneho odpadu bude v utorok 14. 1.2020.

Harmonogram vývozov a nálepky na smetné nádoby na rok 2020  sa vydávajú na obecnom úrade v úradných hodinách.

Farské oznamy od 6. do 12. januára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 6. do 12. januára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
06.01.
 PRIKÁZANÝ SVIATOK  Zjavenie Pána Dvorníky
07:30Bojničky
08:45Šalgočka
09:00

Dvorníky
10:30

Zemianske Sady
10:30

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

Na daný úmysel:

† starí rodičia Karolína a Ignác
Sobotovičoví

† manžel a svokra Etela

 

† matka Oľga Kafríková, starí rodičia Renáčoví

Ut
07.01.
Dvorníky
18:00
† rodičia Šubertoví, brat Gejza
St

08.01.

  Zemianske Sady
17:00
† manželka a matka Emília Sedláčková
Št

09.01.

Bojničky
17:00
Na daný úmysel:
Pi
10.01.
  Dvorníky
18:00
† členovia rodiny Štefana Šipkovského
So
11.01.
Dvorníky
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Ne

12.01.

Krst Krista Pána Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
Na daný úmysel:
Šalgočka
09:00
† starí rodičia Balejkoví, Dlhošoví, Kotúčkoví, Čapkovičoví a
švagor Milan
Dvorníky
10:30
† Etela Trnková
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav Binka
  • TROJKRÁĽOVÝ KONCERT: srdečne pozývame na koncert speváckeho zboru TIRNAVIA, 05.01. nedeľa o 15:00 vo farskom chráme v Dvorníkoch. Zaznejú slovenské i svetové koledy v podaní miešaného speváckeho zboru v doprovode klavíra. Prijmime toto pozvanie a v kráse vianočných spevov sa opäť ponorme do tajomstva Božieho zrodenia.
  • FARSKÁ PÚŤ PO STOPÁCH SV. JÁNA PAVLA II. POĽSKO: 17.6. – 20.6. 2020: informácie na webe farnosti alebo na nástenkách, možnosť predbežného prihlásenia do konca tohto týždňa v sakristii.
  • TROJKRÁLOVÉ POŽEHNANIE DOMOV: možnosť prihlásenia v sakristii kostola.

Voľby do NR SR 2020 – Vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Dvorníky oznamuje, že emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je podatelna@dvorniky.sk.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 07.02.2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.02.2020 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 10:30 hod.:
Dvorníky č. 10/-, 311, 312, 313/OP, 314, 315, 317, 318, 321, 323, 324, 325, 326, 326/BL, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 339, 340, 341, 342, 342/VZ, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371, 371/VE, 373, 374, 375, 375/VE, 379/BL, 381, 382, 383, 383/VE, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393/2, 400, 403, 403/BL, 406/OP, 406/PR, 406/VE, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 428/BL, 428/OP, 695, 702, 708, 708/VE, 709, 710, 712, 715/4, 717, 717/VE, 718, 720, 720/OP, 721, 723, 725, 728, 732, 736, 749, 778, 778/B, 779, 813, 815, 816, 824.

V čase od 12:00 hod. do 14:45 hod.:
Dvorníky č. 84, 86, 87, 87/VE, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 100/OP, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/VE, 113, 114, 115, 116, 116/VE, 117, 118, 119, 120, 120/VE, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 137/PR, 139, 141, 143, 143/OP, 144, 145, 147, 148, 211, 212, 213, 214, 215, 230/-, 366, 367, 368.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 06.02.2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 06.02.2020 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 10:30 hod.:
Dvorníky č. 424, 425, 426, 426/OP, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495/OP, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 563/BL, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 693, 694.

V čase od 12:00 hod. do 14:45 hod.:
Dvorníky č. 633/SE, 639/VZ, 849 LOKA PANÓNIA č. 630/D1 , 630/D2, 631/D1, 631/D2, 633, 633/VE, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 639/OP, 639/ZA, 1779/1.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 05.02.2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 05.02.2020 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 10:30 hod.:
Dvorníky č. 1, 2, 3, 4, 5, 7/ZA, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/ZA, 21, 21/VZ, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/VE, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/ZA, 56, 57, 59, 60, 61, 61/OP, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 77/TS, 78, 79, 80, 81, 83, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 256/OP, 256/VE, 257, 257/VE, 257/ZA, 258, 260, 261/VZ, 262, 263, 264, 266, 307/3, 370, 370/VE, 377, 379, 380, 841, 856, 1808/310, 1808/314.

V čase od 12:00 hod. do 14:45 hod.:
Dvorníky č. 150, 151, 152, 153, 153/ZA, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 180/TS, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/VE.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Vnútorná smernica č. 4/2019 o tvorbe a čerpaní osobitného rezervného bytového fondu

Starosta obce Dvorníky v zmysle §18 Zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vydáva tento vnútorný predpis: Vnútorná smernica č. 4/2019 o tvorbe a čerpaní osobitného rezervného bytového fondu.

Vnútorná smernica č. 4/2019 o tvorbe a čerpaní osobitného rezervného bytového fondu (.pdf)

Vnútorná smernica č. 3/2019 o tvorbe a čerpaní fondu opráv, prevádzky a údržby bytových domov vo vlastníctve obce Dvorníky

Starosta obce Dvorníky v zmysle §18 Zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, v zmysle §10  Zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka vydáva tento vnútorný predpis: Vnútorná smernica č. 3/2019 o  tvorbe a čerpaní fondu opráv, prevádzky a údržby bytových domov vo vlastníctve obce Dvorníky.

Vnútorná smernica č. 3/2019 o tvorbe a čerpaní fondu opráv, prevádzky a údržby bytových domov vo vlastníctve obce Dvorníky (.pdf)

Faktúry 2020

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2020:

Poradové čísloVariabilný symbolNázov partneraIČOPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhradySuma faktúry vr. DPH
20200002790020200003Ignác Vjatrák37841432stromy- verejná zeleň17.07.202031.07.2020300.7
20200002780002020118NEMETZ s.r.o.36291501servis a údržba klimatizácie ocú28.07.202004.08.2020170.76
20200002772060041486ALGECO s.r.o.35940212Prenájom Kontajerová trieda MŠ 0731.07.202030.08.20201126.32
20200002760001200697LABEKO, s.r.o.36239313rozbor vody30.07.202013.08.2020105.6
20200002750020204029AGROWELT,sro Dvorníky36253472mat.na údržbu kos.22.07.202005.08.2020145.75
20200002740000202121VIVA TRADE s.r.o.36202347materiál hasiči- ceny do súťaží15.07.202029.07.2020322.84
20200002738264679696Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+splátka aparátu22.07.202006.08.202069.48
20200002720004736377Orange Slovensko a.s.35697270mobil ocú+čov25.07.202009.08.202062.66
20200002711020198170Websupport, s.r.o.36421928webhosting od 8.8.2020-8.8.202124.07.202031.07.202028.07.202063.23
20200002700000000030Mesto Leopoldov00312703refundácia nákladov na posud.lekára20.07.202003.08.202023.07.202013.5
20200002690020202264AGROWELT,sro Dvorníky36253472údržba mulčovača08.07.202022.07.202028.07.2020581.57
20200002689001337099Slovenská pošta, a.s.36631124Výnosy za inkaso platieb SIPO15.07.202029.07.202023.07.2020268.73
20200002670020200002Mgr.Miklošová Zlatica33711429závesy KD malé15.07.202020.07.202023.07.2020282
20200002660020200002Mgr.Miklošová Zlatica33711429závesy KD15.07.202020.07.202023.07.20202609.4
20200002650000092020Michal Novotný46453962renovácia parkie KD30.06.202013.07.202015.07.20203498
20200002649000366590SPP a.s.35815256výmena regulátorov- KD Posádka03.07.202023.07.202017.07.202056.16
20200002630001002020Vincent Majka30109361vývoz kontajnerov zb.dvor+železo+Borody07.07.202021.07.202017.07.2020180
20200002620002020008Ing. Beatrix Kopcová - KOBE41296851Správa vodovodu+kanalizácie 2.q. 202010.07.202024.07.202017.07.2020900
20200002610002020002Roman Zúdor MURÁRSTVO35108282maliarske práce KD29.06.202009.07.202015.07.2020180
20200002606120201025KOMPLEX-odpad.spol.34100644uloženie KO 6/202003.07.202017.07.202015.07.20202510.3
20200002596220200768KOMPLEX-odpad.spol.34100644Vývoz KO 6/202002.07.202016.07.202015.07.20201614.74
20200002588264044518Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+internet01.07.202020.07.202017.07.2020138.17
20200002570002020207Ing.Adamkovič Jozef30887232audit IUZ a KUZ 201908.07.202015.07.202015.07.20202500
20200002560120065119UP Slovensko, s.r.o.31396674Stravné lístky 300x3.9007.07.202021.07.202017.07.20201187.68
20200002550001200601LABEKO, s.r.o.36239313rozbor vody čov07.07.202021.07.202017.07.2020100.8
20200002540000200015Jaroslav Farkaš47725001údržba ver.priestranstva pre výsadbu str30.06.202030.07.202015.07.2020881.5
20200002530000200014Jaroslav Farkaš47725001údržba ver.priestranstva-cintorín29.06.202013.07.202015.07.2020161
20200002520202000776VRBA s.r.o.3586147902.07.202016.07.202015.07.20201778.4
20200002517210862714ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.- vodovod 6/202005.07.202020.07.202020.07.20202004.4
20200002500712170554ZSE Energia a.s.36677281Elektrika ČOV 6/202005.07.202020.07.20202239.62
20200002497210862715ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.6/2020 ŠK05.07.202020.07.202020.07.2020137.39
20200002480000200070Metal Plus MR, s.r.o.50418033materiál ocú+zeleň+pajta01.07.202015.07.202015.07.2020127.79
20200002470201203846Jablotron Slovakia, s.r.o.31645976BEZP-SIM MP 2.Q. 202007.07.202017.07.202015.07.202030.07
20200002467575004536ZSE Energia a.s.36677281elektrika Borody01.07.202016.07.202016.07.2020132.49
20200002457575004436ZSE Energia a.s.36677281elektrika 6/20201142,539,637,536,537,1701.07.202016.07.202016.07.2020380.68
20200002447575004537ZSE Energia a.s.36677281elektrika byty+pajta+VO+KD01.07.202016.07.202016.07.20203208.06
20200002437171146210ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ. VO č.d.77 6/202002.07.202016.07.202016.07.2020257.6
20200002427481066782ZSE Energia a.s.36677281elektrika KD+ocú 6/202002.07.202016.07.202016.07.2020149.58
20200002410002020195Ing.Oto Sedlaček40372057farby+štetce- KD30.06.202014.07.202009.07.2020247.66
20200002407575004462ZSE Energia a.s.36677281elektrika budova ZS01.07.202016.07.202016.07.202039.3
20200002398697335715SPP a.s.35815256plyn ocú,KD, budova ZS01.07.202031.07.202017.07.2020203
20200002380002020055You a Me Trade s.r.o.47480939stravné dôchodci 0630.06.202014.07.202009.07.20201090.8
202000023700202002723MH, s.r.o.36790095aktualizácia www.atr.+ IT služby01.07.202015.07.202009.07.202096
20200002360096204988Dolphin Slovakia, s.r.o.35784776prenájom dávkovača vody 7/202001.07.202015.07.202009.07.202015.34
20200002350206003556ALGECO s.r.o.35940212Prenájom Kontajerová trieda MŠ 0630.06.202030.06.202017.07.20201126.32
20200002342560919757Orange Slovensko a.s.35697270mobil ocú+čov26.06.202010.07.202009.07.202056.66
20200002330020200276ELEKTROMASMART s.r.o.36287091elektroinštalačný mat. KD30.06.202014.07.202009.07.2020311.33
20200002320000352020Slovak Telkom,a.s.35763469optimalizácia distribučných poplatkov23.06.202007.07.2020241.12
20200002318262799800Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+splátka aparátu22.06.202007.07.202029.06.202069.48
20200002300320200050LSS-Liptovská stavebná spoloč.36440353vodovod Posádka-čerpadlo24.06.202027.07.202017.07.20203546
20200002290320200049LSS-Liptovská stavebná spoloč.36440353vodovod Posádka24.06.202027.07.202017.07.20201423.73
20200002280000052020Obec Vinohrady nad Váhom00306304voda Borody 5/202018.06.202030.06.202029.06.2020552.2
20200002276220200014KOMPLEX-odpad.spol.34100644vrecia žlté na KO19.06.202003.07.202025.06.202021
20200002260020090313AERZEN35811668servis čerpadla-čov15.06.202029.06.202025.06.2020240.19
20200002257190979885ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.- vodovod 5/202002.06.202016.06.202016.06.20202052.41
20200002240020202222AGROWELT,sro Dvorníky36253472údržba kosačky09.06.202023.06.202018.06.202071.7
20200002230000852020Vincent Majka30109361vývoz kontajnerov zb.dvor+čov+posádka15.06.202029.06.202025.06.2020240
20200002220000072020Michal Novotný46453962údežba KD- pokládka PVC15.06.202025.06.202018.06.20202004.18
20200002210202001044Revis-Servis spol. s r.o.36657719toner15.06.202025.06.202025.06.202072
20200002200020060174CBS,spol.s.r.o.B.Bystrica36754749fotky dediny10.06.202024.06.202018.06.202094.8
20200002190020204036AGROWELT,sro Dvorníky36253472údržba kosačky- ihrisko03.06.202017.06.202011.06.2020423.39
20200002180020204035AGROWELT,sro Dvorníky36253472údržba kosačky03.06.202017.06.202011.06.202035.14
20200002170020204031AGROWELT,sro Dvorníky36253472údržba kosačky29.05.202012.06.202011.06.202024
20200002162020670051ZPPA s.r.o.34103961závlaha ihrisko- obstaranie04.06.202004.06.202011.06.20202160
20200002158262158945Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+internet01.06.202018.06.202011.06.2020151.39
20200002140001200476LABEKO, s.r.o.36239313rozbor vody08.06.202023.06.202018.06.2020553.2
202000021300202002173MH, s.r.o.36790095toner-sčítanie obyvateľov05.06.202019.06.202018.06.2020150
20200002120020200525Tendernet s.r.o.50139088služby verejného obstarávania- KD05.06.202019.06.202018.06.2020180
20200002117151292091ZSE Energia a.s.36677281elektrika 5/2020 čov03.06.202017.06.202017.06.20201702.62
20200002100000552020Ing.Dušan Petrovič37253310BOZP 2.Q/2020+protipožiarna prehliadka08.06.202030.06.202025.06.2020375
20200002097180979886ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ. VO č.d.77 5/202002.06.202016.06.202016.06.2020288.72
20200002087181069061ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.5/2020 ŠK02.06.202016.06.202016.06.2020103.99
20200002077181069060ZSE Energia a.s.36677281elektrika KD+ocú 5/202002.06.202016.06.202016.06.2020115.1
20200002060002020043You a Me Trade s.r.o.47480939stravné dôchodci 0531.05.202014.06.202022.06.2020871.2
20200002050000672020Vincent Majka30109361vývoz kontajnerov zb.dvor+kalov+železo26.05.202009.06.202008.06.2020300
20200002047770445858ZSE Energia a.s.36677281elektrika 6/2020 1142,539,637,536,537,1701.06.202016.06.202016.06.2020380.68
20200002037770445930ZSE Energia a.s.36677281elektrika Borody6/202001.06.202016.06.202016.06.2020132.49
20200002026120200835KOMPLEX-odpad.spol.34100644uloženie KO 5/202002.06.202016.06.202022.06.20202012.29
20200002016220200455KOMPLEX-odpad.spol.34100644Vývoz KO 5/202029.05.202012.06.202022.06.20201076.5
20200002000202004532ROIN, s.r.o.35848901dezinfekcia+dávkovače04.06.202016.06.202004.06.202098.32
20200001990916204412Dolphin Slovakia, s.r.o.35784776prenájom dávkovača vody 6/202001.06.202015.06.202022.06.202015.34
20200001980001200464LABEKO, s.r.o.36239313rozbor vody čov03.06.202017.06.202022.06.2020100.8
20200001970000200009Jaroslav Farkaš47725001údržba ver.priestranstva-stavnica25.05.202008.06.202005.06.2020149.5
20200001968706988890SPP a.s.35815256plyn ocú,KD, budova ZS 6/202001.06.202001.07.202025.06.2020205
20200001950206002932ALGECO s.r.o.35940212Prenájom Kontajerová trieda MŠ 0531.05.202030.06.202025.06.20201126.32
202000019400202001713MH, s.r.o.36790095aktualizácia www.atr.+ IT služby29.05.202012.06.202008.06.2020132
20200001931020030001Osobný údaj sk, s.r.o.50528041GDPR 6-8/202001.06.202008.06.202005.06.2020176.4
20200001920002020030EDISERVIS s.r.o.47080507servis Fabia29.05.202012.06.202008.06.202057
20200001910020200276ELEKTROMASMART s.r.o.36287091elektroinštalačný mat. Pajta+ostatné29.05.202012.06.202008.06.2020303.11
20200001908260410813Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+splátka aparátu22.05.202008.06.202005.06.202069.48
20200001890020204029AGROWELT,sro Dvorníky36253472mat.na údržbu kos.+mulčovač 2-kolesový15.05.202029.05.202001.06.20201201.71
20200001880020204028AGROWELT,sro Dvorníky36253472náhradné diely-čtiekovač+mat.na údržbu k13.05.202027.05.202001.06.2020620.3
20200001872000000084Papier centrum plus,s.r.o36235644kanc.mat.+tonery28.05.202011.06.202005.06.2020451.02
20200001860020202157AGROWELT,sro Dvorníky36253472údržba mulčovača11.05.202025.05.202001.06.2020177.02
20200001850020204027AGROWELT,sro Dvorníky36253472údržba kosačky- štartovacia šnúra12.05.202026.05.202001.06.202012.9
20200001840004736377Orange Slovensko a.s.35697270mobil ocú+čov25.05.202009.06.202005.06.202058.24
20200001830926206271Dolphin Slovakia, s.r.o.35784776sanitácia prístroja na vodu28.05.202010.06.202005.06.202020.38
20200001820020205003AGROWELT,spol.s.r.o.62534472Mulčovač25.05.202001.06.202001.06.20203072
20200001810000200063Ľuboš Vidlička-LUKA33209618oprava alarmu ocú12.05.202030.05.202028.05.202080.71
20200001800000202004GTX Slovakia s.r.o.36832405mat. na vybudovanie závlahy na ihrisku08.04.202015.04.202003.06.20206280.84
20200001790002004626SLOVGRAM Bratislava17310598autorské honoráre 202027.03.202017.04.202028.05.202038.4
20200001787131515862ZSE Energia a.s.36677281elektrika byt.č.9-779 vyúčtovanie19.05.202002.06.202005.06.202044.61
20200001770000472020Jozef Šípka44798199oprava miestny rozhlas18.05.202001.06.202026.05.2020171.48
20200001760000462020Jozef Šípka44798199oprava VO18.05.202001.06.202026.05.2020154.58
20200001750000672020Vincent Majka30109361vývoz kontajnerov zb.dvor07.05.202021.05.202021.05.2020168
20200001749001319959Slovenská pošta, a.s.36631124Výnosy za inkaso platieb SIPO13.05.202028.05.202022.05.20208.8
20200001738300028394SPP a.s.35815256Plyn 779- byt č.9- vyúčtovanie 5/202013.05.202027.05.202019.05.2020-33
20200001728402677801SPP a.s.35815256Plyn 779- byt č.9- vyúčtovanie 1-4/202013.05.202027.05.202027.05.2020-0.52
20200001710000042020Obec Vinohrady nad Váhom00306304voda Borody 4/202014.05.202028.05.202026.05.2020300.73
20200001700000032020Obec Vinohrady nad Váhom00306304voda Borody 3/202014.05.202028.05.202026.05.2020309.8
20200001690000022020Obec Vinohrady nad Váhom00306304voda Borody 2/202014.05.202028.05.202026.05.2020215.17
20200001680020200040Miroslav Mikulek, s.r.o.36741949údržba cesty v časti BORODY13.05.202027.05.202026.05.20201440
20200001670020204020AGROWELT,sro Dvorníky36253472údržba kosačky30.04.202014.05.202021.05.2020107.29
20200001667220814136ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.4/2020 ŠK06.05.202020.05.202020.05.2020102.43
20200001657220814135ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.- vodovod 4/202006.05.202020.05.202020.05.20202024.98
20200001647151289356ZSE Energia a.s.36677281Elektrika ČOV 4/202006.05.202020.05.202020.05.20201825.81
20200001630002020028You a Me Trade s.r.o.47480939stravné dôchodci 0430.04.202014.05.202015.05.2020892.8
20200001620120045117UP Slovensko, s.r.o.31396674Stravné lístky 300x3.9007.05.202021.05.202021.05.20201187.68
20200001616220200455KOMPLEX-odpad.spol.34100644Vývoz KO 4/202004.05.202018.05.202015.05.20201076.5
20200001606120200635KOMPLEX-odpad.spol.34100644uloženie KO 4/202004.05.202018.05.202015.05.20202077.55
20200001597481066782ZSE Energia a.s.36677281elektrika KD+ocú 4/202005.05.202019.05.202019.05.2020116.32
20200001587171139650ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ. VO č.d.77 4/202005.05.202019.05.202019.05.2020341.11
20200001578258637737Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+internet01.05.202018.05.202015.05.2020139.27
20200001567721006008ZSE Energia a.s.36677281elektrika 5/2020 1142,539,637,536,537,1701.05.202019.05.202019.05.2020380.68
20200001557721006078ZSE Energia a.s.36677281elektrika Borody01.05.202019.05.202019.05.2020132.49
20200001540000000022Mesto Leopoldov00312703refundácia nákladov na posud.lekára06.05.202020.05.202021.05.202027
202000015300202001713MH, s.r.o.36790095aktualizácia www.atr.+ IT služby05.05.202019.05.202015.05.2020156
20200001528697273030SPP a.s.35815256Plyn 779- byt č.901.05.202015.05.202011.05.202033
20200001510000562020Vincent Majka30109361vývoz kon.Posádka ZD+vývoz kalov+zb.dvor30.04.202014.05.202011.05.2020348
20200001508697272451SPP a.s.35815256plyn ocú,KD, budova ZS 5/202001.05.202001.06.202026.05.2020332
20200001490206001778ALGECO s.r.o.35940212Prenájom Kontajerová trieda MŠ 0430.04.202030.05.202026.05.20201126.32
20200001480916203819Dolphin Slovakia, s.r.o.35784776prenájom dávkovača vody 5/202001.05.202015.05.202006.05.202015.34
20200001470001200358LABEKO, s.r.o.36239313rozbor vody30.04.202014.05.202011.05.2020105.6
20200001462000000073Papier centrum plus,s.r.o36235644kanc.mat.30.04.202007.05.202006.05.202045.06
20200001450004736377Orange Slovensko a.s.35697270mobil ocú+čov23.04.202010.05.202006.05.202057.82
20200001448250813112Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+splátka aparátu22.04.202007.05.202006.05.202069.48
20200001431020200013UNIVERSAL TRADE SK S.R.O.47057360veľkokspscitný komtajner 3 ks 7m324.04.202028.04.202027.04.20203474
20200001420000512020Vincent Majka30109361vývoz kon.Posádka ZD+vývoz kalov+zb.dvor16.04.202030.04.202024.04.2020348
20200001410020205002AGROWELT,spol.s.r.o.62534472Štirpkovač TP 175 PTO21.04.202005.05.202028.04.202011490
20200001400001200333LABEKO, s.r.o.36239313rozbor vody čov22.04.202006.05.202024.04.2020100.8
20200001390020200004MDana s.r.o.51810841údržba KD15.04.202029.04.202028.04.20204440
20200001380002020067MDana s.r.o.51810841bezdotykové teplomery- korona20.04.202027.04.202027.04.2020165.6
20200001370002020004Ing. Beatrix Kopcová - KOBE41296851Správa vodovodu+kanalizácie 1.q.202014.04.202028.04.202024.04.2020900
20200001369001313134Slovenská pošta, a.s.36631124Výnosy za inkaso platieb SIPO16.04.202030.04.202024.04.2020268.73
20200001352020100008JT KERAMIK s.r.o.45696501materiál-KD maľovanie01.04.202015.04.202024.04.202044.32
20200001340002020097Ing.Oto Sedlaček40372057mat. na údržbu KD31.03.202014.04.202021.04.2020305.76
20200001330000312020Ing.Dušan Petrovič37253310BOZP 1.Q/202016.04.202030.04.202021.04.2020225
20200001327240694100ZSE Energia a.s.36677281Elektrika ČOV 3/202006.04.202020.04.202020.04.20201856.56
20200001317220812654ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.3/2020 ŠK06.04.202020.04.202020.04.2020104.96
20200001307220812653ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.- vodovod3/202006.04.202020.04.202020.04.20201747.5
20200001290612020296KOMPLEX-odpad.spol.34100644uloženie KO 3/202002.04.202016.04.202021.04.20201509.45
20200001286220200276KOMPLEX-odpad.spol.34100644Vývoz KO 3/202002.04.202016.04.202021.04.20201076.5
20200001270001200308LABEKO, s.r.o.36239313rozbor vody čov07.04.202022.04.202021.04.2020100.8
20200001267210855837ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ. VO č.d.77 3/202002.04.202016.04.202016.04.2020534.94
20200001250020204017AGROWELT,sro Dvorníky36253472údržba kosačky traktorovej31.03.202014.04.202014.04.2020149.74
20200001240020204016AGROWELT,sro Dvorníky36253472údržba kosačky30.03.202013.04.202014.04.202028.9
20200001238256364476Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+internet01.04.202020.04.202014.04.2020138.83
20200001227240693119ZSE Energia a.s.36677281elektrika KD+ocú 3/202002.04.202016.04.202016.04.2020132.71
20200001210002020033Roman Zúdor MURÁRSTVO35108282okná na WC- budova Zdravotné stredisko07.04.202014.04.202014.04.2020274.97
20200001200002020001Roman Zúdor MURÁRSTVO35108282oprava a bytu č.9 byt.dom 77923.03.202009.04.202014.04.20201450
20200001190000020213BARKOOP-Ing. Jozef Bardač32837313materiál čov- ložisko+gufero07.04.202017.04.202014.04.202062.21
20200001180201202451Jablotron Slovakia, s.r.o.31645976BEZP-SIM MP 1.Q.201907.04.202005.05.202021.04.202021.53
20200001170002020017You a Me Trade s.r.o.47480939stravné dôchodci 0331.03.202014.04.202009.04.20201040.4
20200001160916203197Dolphin Slovakia, s.r.o.35784776prenájom dávkovača vody01.04.202015.04.202009.04.202015.34
202000011500202001393Wslovakia s.r.o.36746045www.cintorín- licencia06.04.202020.04.202014.04.202033
20200001140000412020Jozef Šípka44798199Modernizácia VO06.04.202020.04.202014.04.202020701.08
20200001130000022138Metro Nitra35772841repre ocú07.04.202007.04.202030.04.202032.34
20200001127661576475ZSE Energia a.s.36677281elektrika byty+pajta+VO+KD02.04.202016.04.202016.04.20203208.06
20200001117661576421ZSE Energia a.s.36677281elektrika budova ZS01.04.202016.04.202016.04.202039.3
20200001107661576400ZSE Energia a.s.36677281elektrika 2/2020 1142,539,637,536,537,1701.04.202016.04.202016.04.2020380.68
20200001097661576462ZSE Energia a.s.36677281elektrika byt.č.9-77901.04.202016.04.202009.04.202030
20200001087661576474ZSE Energia a.s.36677281elektrika Borody01.04.202016.04.202016.04.2020132.49
202000010700202001383MH, s.r.o.36790095aktualizácia www.atr.+ IT služby31.03.202014.04.202009.04.2020122
20200001060020207180PIMA s.r.o36350036dezifekčný prípravok- koronavírus03.04.202003.04.202003.04.202086.4
20200001052000000052Papier centrum plus,s.r.o36235644kanc.mat.-tonery31.03.202007.04.202006.04.2020143
20200001048648843154SPP a.s.35815256plyn ocú,KD, budova ZS 3/202001.04.202015.04.202021.04.2020822
20200001038648843762SPP a.s.35815256Plyn 779- byt č.901.04.202015.04.202006.04.202033
20200001020206001778ALGECO s.r.o.35940212Prenájom Kontajerová trieda MŠ 0331.03.202030.04.202024.04.20201126.32
20200001018255861220Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+splátka aparátu22.03.202006.04.202006.04.202066.72
20200001000000082020 Ing. Margita Štefániková41264975Žiadosť o NFP-KD- vypracovanie16.03.202016.04.202028.04.20201100
20200000990004736377Orange Slovensko a.s.35697270mobil ocú+čov26.03.202009.04.202006.04.202058.52
20200000980000362020Jozef Šípka44798199oprava VO30.03.202013.04.202006.04.2020180
20200000970002020128KADLO, s.r.o.36261343materiál na výrobu ochranných rúšok23.03.202030.03.202027.03.2020119.94
20200000960002020129KADLO, s.r.o.36261343materiál na výrobu ochranných rúšok23.03.202030.03.202027.03.202022.5
20200000950200351456Daffer spol.s.r.o.36320439Nábytok Biologická učebňa ZŠ20.03.202019.04.202029.06.202026156.4
20200000942001200009Stavbix s.r.o.36673455mat.na rekonštrukciu bytu 9 BD77912.03.202031.03.202024.03.2020339.36
20200000930002020122KADLO, s.r.o.36261343materiál na výrobu ochranných rúšok23.03.202030.03.202024.03.2020194.31
20200000920020030390CBS,spol.s.r.o.B.Bystrica36754749fotky dediny16.03.202030.03.202024.03.2020156
20200000910000372020Vincent Majka30109361vývoz KO zberný dvor10.03.202024.03.202023.03.2020108
20200000900001200262TOPSET Solutions s.r.o.46919805licencia TOPSET 2020 voda12.03.202022.03.202019.03.2020114
20200000890200351320Daffer spol.s.r.o.36320439IKT a didaktická technika ZŠ Biol.učebňa11.03.202010.04.202029.06.202013445.76
20200000880200100011TRILAB SK s.r.o.50980980Modernizácia odbornej učebne ZŠ-biologic21.02.202021.03.202029.06.20208394
20200000870002000129Water Resources, s.r.o.45986819chlorovanie + údržba chl.zariadenia11.03.202025.03.202023.03.2020165.6
20200000860000020014PYROTEX sro Dolné Orešany36242781oblek hasičský 1 ks09.03.202023.03.202023.03.2020257.52
20200000850120027796UP Slovensko, s.r.o.31396674Stravné lístky 300x3.9011.03.202025.03.202023.03.20201187.68
20200000840000252020Vincent Majka30109361vývoz KO zberný dvor+Posádka25.02.202010.03.202013.03.202096
20200000830002020014You a Me Trade s.r.o.47480939stravné dôchodci 0229.02.202014.03.202013.03.20201180.81
20200000820000190098Vodotechnik, s.r.o.46888209vodoinštalačný materiál28.02.202013.03.202010.03.2020230.77
20200000817161177344ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.- vodovod 2/202004.03.202018.03.202018.03.20201489.76
20200000807161177345ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.2/2020 ŠK04.03.202018.03.202018.03.2020198.12
20200000797190971777ZSE Energia a.s.36677281Elektrika ČOV 2/202004.03.202018.03.202018.03.20201659.91
20200000788254096485Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+internet01.03.202018.03.202017.03.2020136.91
20200000770001200177LABEKO, s.r.o.36239313rozbor vody čov04.03.202019.03.202017.03.2020100.8
20200000760020200276ELEKTROMASMART s.r.o.36287091elektroinštalačný mat. Pajta+ostatné05.03.202019.03.202017.03.2020151.91
20200000757760590547ZSE Energia a.s.36677281elektrika byt.č.9-77903.03.202017.03.202010.03.202030
20200000747760590488ZSE Energia a.s.36677281elektrika 3/2020 1142,539,637,536,537,1703.03.202017.03.202017.03.2020380.68
20200000737181055633ZSE Energia a.s.36677281elektrika KD+ocú 02/202003.03.202017.03.202017.03.2020188.75
20200000727760590558ZSE Energia a.s.36677281elektrika Borody03.03.202017.03.202017.03.2020132.49
20200000717181055632ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ. VO č.d.77 2/202003.03.202017.03.202017.03.2020616.03
20200000702001200003Stavbix s.r.o.36673455mat.na údržbu MŠ+KD Posádka+pajta28.02.202028.03.202023.03.2020520.35
20200000696120200259KOMPLEX-odpad.spol.34100644uloženie KO 2/202002.03.202016.03.202010.03.20201173.56
20200000686220200144KOMPLEX-odpad.spol.34100644Vývoz KO 2/202002.03.202016.03.202010.03.20201041.94
20200000670916202416Dolphin Slovakia, s.r.o.35784776prenájom dávkovača vody01.03.202015.03.202005.03.202015.34
20200000660004272020ZO-RVC Nitra00340066odborná literatúra03.03.202027.03.202023.03.202033
202000006500202000953MH, s.r.o.36790095aktualizácia www.atr.+ IT služby28.02.202013.03.202005.03.2020228
202000006400202000973MH, s.r.o.36790095Monitor- ref.ekonomický02.03.202016.03.202010.03.2020149
20200000638697210849SPP a.s.35815256plyn ocú,KD, budova ZS 3/202001.03.202031.03.202024.03.20201479
20200000622000000037Papier centrum plus,s.r.o36235644kanc.mat.28.02.202006.03.202005.03.2020120.06
20200000618697211439SPP a.s.35815256Plyn 779- byt č.901.03.202016.03.202010.03.202033
20200000601020030001Osobný údaj sk, s.r.o.50528041GDPR 3-5/202001.03.202008.03.202003.03.2020176.4
20200000590200102965TM Net s.r.o.47816775čistič PC21.02.202006.03.202028.02.20205
20200000580004736377Orange Slovensko a.s.35697270mobil ocú+čov26.02.202011.03.202003.03.202064.04
20200000570206000834ALGECO s.r.o.35940212Prenájom Kontajerová trieda MŠ 0228.02.202030.03.202024.03.20201126.32
20200000568253595453Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+internet22.02.202009.03.202003.03.202060.48
20200000556220200126KOMPLEX-odpad.spol.34100644Smetné nádoby20.02.202005.03.202003.03.20202803.2
20200000540002020019Fidrich Milan TOP FIRE44445148materiál hasiči19.02.202014.03.202003.03.2020446.6
20200000530001200125LABEKO, s.r.o.36239313rozbor vody20.02.202005.03.202003.03.2020291
20200000520926202310Dolphin Slovakia, s.r.o.35784776voda+poháre21.02.202006.03.202003.03.202090.39
20200000510000012020Obec Vinohrady nad Váhom00306304voda Borody 01/202020.02.202005.03.202003.03.2020167.22
20200000500000222020Peter Bokor s.r.o.50589008projekt protipožiarnej ochrany budova ZS11.02.202020.02.202024.02.2020450
20200000490156007487Centrum polygrafických služieb42272360tlačivá REGO11.02.202012.03.202028.02.202034.12
20200000480000092020Vincent Majka30109361vývoz KO +kalov31.01.202014.02.202024.02.2020216
20200000479001295343Slovenská pošta, a.s.36631124vnosy z platieb SIPO12.02.202026.02.202024.02.20208.14
20200000460002020008Miroslav Mikulek, s.r.o.36741949údržba cesty v časti BORODY31.01.202001.03.202028.02.20201200
20200000450201400425CWS-boco Slovensko,s.r.o.31411045hygienický materiál KD20.02.202012.03.202028.02.202080.39
20200000440001200084LABEKO, s.r.o.36239313rozbor vody čov11.02.202025.02.202024.02.2020100.8
20200000430020010147BLACHERE illumination36314807vianočná stĺpová dekorácia 8 ks12.02.202012.03.202028.02.20201190.4
20200000426220200014KOMPLEX-odpad.spol.34100644vrecia žlté na KO03.02.202017.02.202012.02.202042
20200000416220200016KOMPLEX-odpad.spol.34100644Vývoz KO 1/202003.02.202017.02.202014.02.20201041.94
20200000406120200090KOMPLEX-odpad.spol.34100644uloženie KO 1/202003.02.202017.02.202014.02.20201387.79
20200000397230759252ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.1/2020 ŠK05.02.202019.02.202019.02.2020205.01
20200000387230759251ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.- vodovod 1/202005.02.202019.02.202019.02.20201605.94
20200000377210854145ZSE Energia a.s.36677281elektrika 1/2020 1142 čov05.02.202019.02.202019.02.20201940.23
20200000360002017033Národná geografická informačná46795481ročná aktualizácia dát02.02.202016.02.202013.02.2020130
20200000357190967432ZSE Energia a.s.36677281elektrika KD+ocú 1/202004.02.202018.02.202018.02.2020224.06
20200000347151247018ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ. VO č.d.77 1/202004.02.202018.02.202018.02.2020767.93
20200000332201103599SOZA Bratislava00178454popl.SOZA05.02.202020.02.202019.02.202020.4
20200000320002020025Agentúra 208, s.r.o.36285323mat.žetóny na KO04.02.202018.02.202013.02.2020241.8
20200000312000000013Papier centrum plus,s.r.o36235644kanc.mat.31.01.202007.02.202010.02.2020350.45
20200000308251844116Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+internet01.02.202018.02.202013.02.2020148.36
20200000297690944459ZSE Energia a.s.36677281elektrika 2/2020 1142,539,637,536,537,1701.02.202018.02.202018.02.2020380.68
20200000287690944520ZSE Energia a.s.36677281elektrika byt.č.9-77901.02.202018.02.202028.02.202030
20200000277690944530ZSE Energia a.s.36677281elektrika Borody01.02.202018.02.202018.02.2020132.49
20200000268687495572SPP a.s.35815256plyn ocú,KD, budova ZS01.02.202017.02.202028.02.20201568
20200000258687496161SPP a.s.35815256Plyn 779- byt č.901.02.202017.02.202013.02.202033
20200000240002020002You a Me Trade s.r.o.47480939stravné dôchodci 0131.01.202014.02.202013.02.2020944.01
20200000230916201804Dolphin Slovakia, s.r.o.35784776prenájom dávkovača vody01.02.202015.02.202013.02.202015.34
20200000220020010316CBS,spol.s.r.o.B.Bystrica36754749prop.knihy- Hlohovec a okolie30.01.202020.02.202019.02.2020577.5
202000002100202000423MH, s.r.o.36790095PC- Lenovo- ref.ekonomický31.01.202014.02.202013.02.2020550
202000002000202000393MH, s.r.o.36790095aktualizácia www.atr.31.01.202031.01.202010.02.202048
20200000190206000604ALGECO s.r.o.35940212Prenájom Kontajerová trieda MŠ 0131.01.202001.03.202019.02.20201126.32
20200000180029012020Podžobrácka farma s.r.o.52708314Komunitný plán soc.služieb29.01.202010.02.202010.02.2020100
20200000170060200034MARINER Plus s.r.o.35781564materiál čov24.01.202023.02.202019.02.2020496.8
20200000160002020001ElektroLIGHT s.r.o.44972741demontáž vianočného osvetlenia21.01.202004.02.202031.01.2020116.88
20200000157111912532ZSE Energia a.s.36677281Za elektr.energ.- vodovod 12/201901.01.202001.01.202021.01.202027
20200000140004736377Orange Slovensko a.s.35697270mobil ocú+čov26.01.202006.02.202031.01.202055.88
20200000138251347156Slovak Telkom,a.s.35763469telefon+internet22.01.202006.02.202031.01.202060.16
20200000120000152019Obec Vinohrady nad Váhom00306304voda Borody 12/201901.01.202014.01.202029.01.2020178.88
20200000110000020003AGRO-MP,s.r.o.36262366Odhrňač snehu27.01.202010.02.202028.01.202024075.96
20200000108140371774SPP a.s.35815256Plyn 779- byt č.921.01.202004.02.202029.01.202033
20200000090020200003ORLÍK Kompresory SK, s.r.o.35764201kompresor čov14.01.202014.01.202014.01.20201006.8
20200000088648745979SPP a.s.35815256plyn ocú,KD, budova ZS10.01.202010.02.202029.01.20201617
20200000077760564671ZSE Energia a.s.36677281elektrika budova ZS07.01.202027.01.202004.02.2020150.24
20200000067760564602ZSE Energia a.s.36677281elektrika budova ZS07.01.202027.01.202027.01.202039.3
20200000057760564669ZSE Energia a.s.36677281elektrika Borody07.01.202027.01.202027.01.2020132.49
20200000047760564670ZSE Energia a.s.36677281elektrika byty+pajta+VO+KD +ŠK07.01.202027.01.202027.01.20203208.06
20200000037760564576ZSE Energia a.s.36677281elektrika 1/2020 1142,539,637,536,537,1707.01.202027.01.202027.01.2020380.68
20200000020120009717UP Slovensko, s.r.o.31396674Stravné lístky 500x3.9020.01.202003.02.202029.01.20201974.7
20200000010916201040Dolphin Slovakia, s.r.o.35784776prenájom dávkovača vody01.01.202015.01.202014.01.202015.34

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr vystavených v roku 2020:

Poradové čísloVariabilný symbolNázov partneraIČODátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhradySuma faktúry vr. DPH
20200000272020000027V+M s.r.o5114182506.08.202014.08.2020106.4
20200000262020000026HAIR SALON KATARINA5279949206.08.202031.08.202067.22
20200000252020000025BEAUTY ŠTUDIO ALEXANDRA5279962806.08.202031.08.202067.22
20200000242020000024Jana Rakovická3343771801.08.202031.08.202030
20200000232020000023HAIR SALON KATARINA5279949220.07.202003.08.202027.07.202067.22
20200000222020000022BEAUTY ŠTUDIO ALEXANDRA5279962820.07.202030.07.202027.07.202067.22
20200000212020000021Jana Rakovická3343771801.07.202031.07.202030
20200000202020000020V+M s.r.o5114182516.07.202023.07.202027.07.2020138.6
20200000192020000019 MV SR Bratislava0015186606.07.202020.07.202020.07.202020
20200000182020000018Obec Bojničky0031227411.06.202025.06.202019.06.2020480
20200000172020000017Ivana Dolnáková5220211910.06.202030.06.202001.07.2020225
20200000162020000016HAIR SALON KATARINA5279949210.06.202030.06.202030.06.202067.22
20200000152020000015BEAUTY ŠTUDIO ALEXANDRA5279962810.06.202030.06.202030.06.202067.22
20200000142020000014V+M s.r.o5114182509.06.202016.06.202017.06.2020419.3
20200000132020000013Jana Rakovická3343771801.06.202030.06.202019.06.202030
20200000122020000012Jana Rakovická3343771815.05.202029.05.202019.06.202010.22
20200000112020000011BEAUTY ŠTUDIO ALEXANDRA5279962815.05.202029.05.202029.05.202056.37
20200000102020000010HAIR SALON KATARINA5279949215.05.202029.05.202029.05.202056.37
20200000092020000009Ivana Dolnáková5220211915.05.202029.05.202027.05.2020135
20200000082020000008biomarina-biowaste s.r.o5033693220.04.202010.05.202022
20200000072020000007HAIR SALON KATARINA5279949215.03.202029.03.202030.03.202033.61
20200000062020000006BEAUTY ŠTUDIO ALEXANDRA5279962815.03.202029.03.202030.03.202033.61
20200000052020000005Jukka s.r.o.2550218209.03.202023.03.202011.03.20207.6
20200000042020000004Jukka s.r.o.2550218209.03.202023.03.202011.03.20207.6
20200000032020000003Miroslav Mikulek, s.r.o.3674194918.02.202021.02.202021.02.20201000
20200000022020000002HAIR SALON KATARINA5279949215.02.202029.02.202014.02.202067.22
20200000012020000001BEAUTY ŠTUDIO ALEXANDRA5279962815.02.202029.02.202014.02.202067.22