web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 27.03.2021

V sobotu 27. marca 2021 sa v obci Dvorníky konalo posledné 10. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Do mobilného odberového miesta v Kultúrnom dome sa počas dňa prišlo otestovať 570 občanov, pozitívny výsledok mal 1 občan obce Dvorníky.

Ďakujeme nášmu odberovému tímu, ktorý úspešne zvládol všetkých 10 kôl skríningového testovania a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať nielen dnes, ale aj počas minulých testovaní. Prosíme všetkých občanov, aby počas nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov dodržiavali všetky platné hygienické nariadenia. Epidemiologická situácia sa veľmi pomaly zlepšuje a veríme, že tento trend si udržíme aj po skončení Veľkej noci. Ďakujeme!

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 27.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v sobotu 27. marca 2021 sa v našej obci uskutoční desiate – posledné kolo testovania.  

 • Obec zriadila jedno odberové miesto vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je cez hlavný vchod kultúrneho domu.
 • testovanie sa bude vykonávať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. V čase od 12:30 do 13:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí, preto prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
 • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča.
 • na testovanie je potrebné prísť v respirátore FFP2.
 • počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka a je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – stav sčítania v obci Dvorníky k 24.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v našej obci sa doposiaľ sčítalo 79,36 % občanov obce Dvorníky, ktorým chceme týmto poďakovať.

Online sčítanie končí už 31. Marca 2021. Ak ste sa ešte nesčítali, sčítajte sa pomocou elektronického formulára za seba aj za deti samostatne čo najskôr.  Tí ktorí môžete pomôcť , pomôžte aj svojim blízkym a známym, aby sa nás do konca marca sčítalo čo najviac. Elektronický formulár nájdete na stránke www.scitanie.sk. Návod, ako rýchlo a jednoducho vyplniť sčítací formulár, ponúka inštruktážne video.

Zároveň upozorňujeme, že podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní môže byť udelená občanom, ktorí si nesplnia svoju povinnosť sankcia vo výške od 25,– do 250,– €.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 20.03.2021

V sobotu 20. marca 2021 sa v obci Dvorníky konalo deviate kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dňa sa do odberového miesta v Kultúrnom dome Dvorníky prišlo otestovať 550 občanov, pozitívny výsledok malo 6 testov (občania obce Dvorníky).

Opäť ďakujeme nášmu odberovému tímu za vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať. Vzhľadom na zvýšený počet pozitívnych testov prosíme všetkých občanov, aby v čo najväčšej miere dodržiavali nové hygienické opatrenia. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 20.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že sobotu 20. marca 2021 sa v našej obci uskutoční deviate kolo testovania. 

 • Obec zriadila jedno odberové miesto vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je cez hlavný vchod kultúrneho domu.
 • testovanie sa bude vykonávať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. V čase od 12:30 do 13:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí, preto prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
 • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča.
 • na testovanie je potrebné prísť s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2!
 • počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka a je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Uzavretie Obecného úradu Dvorníky

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že z dôvodu karantény zamestnancov Obecného úradu bude až do odvolania uzavretý. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

Farské oznamy od 19. do 25. apríla 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. apríla 2021.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad

Copyright © Obec Dvorníky - Všetky práva vyhradené