web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Pozvánka na Výstavu ovocia, zeleniny a húb 2020

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Dvorníky Vás pozýva na tradičnú Výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa bude konať v dňoch 19. a 20. septembra 2020 (sobota a nedeľa) v Kultúrnom dome Dvorníky v čase od 13:00 do 19:00 hod. Súčasťou výstavy bude aj 7. výstava húb.

Exponáty (ovocie a zeleninu) treba priniesť do Kultúrneho domu Dvorníky v piatok 18. septembra 2020 od 9:00 hod.

Prosíme o dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení v zmysle nariadení hlavného hygienika Rúško – Odstup – Ruky!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas na zverejnenie fotografií na stránkach obce

Zber použitého kuchynského oleja

Obecný úrad Dvorníky a spoločnosť MEROCO, a.s. zverejňujú postup pri zbere použitého kuchynského oleja. Olej sa bude zberať pri Kultúrnom dome v pravidelných intervaloch, vždy v prvý pondelok v mesiaci (s výnimkou sviatkov) v čase od 8:00 do 15:00 hod.:

 • 07.09.2020
 • 05.10.2020
 • 02.11.2020
 • 07.12.2020

Typy olejov

 • všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový…)
 • kuchynské oleje po vyprážaní alebo fritovaní
 • oleje slúžiace ako nálev potravín (sardinky, olivy, syry, sušené paradajky v oleji…)
 • v žiadnom prípade nie minerálne, motorové a iné odpadové oleje

Ako na to?

 • po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne zliať do uzatvárateľnej plastovej fľaše a odniesť na zberné miesto
 • olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín

Za odovzdaný použitý kuchynský olej máte na výber z dvoch možností:

 • za každý celý liter použitého kuchynského oleja dostanete ocot v pomere 1:1 (starý/nový)
 • za celých 6 litrov použitého kuchynského oleja dostanete 1 liter slnečnicového oleja

Prečo odovzdávať použitý olej?

 • olej spláchnutý do výlevky ohrozuje životné prostredie a znečisťuje vodu (1dcl oleja znečistí až 1000l vody)
 • olej spláchnutý do výlevky upcháva potrubia, zvyšuje Vám náklady na čistenie
 • olej vyliaty do kanalizácie láka hlodavce
 • olej vyliaty na pôdu poškodzuje pôdnu flóru a znižuje sa jej priepustnosť

Ako odovzdaný olej využijeme?

 • použitý kuchynský olej vieme v spoločnosti MEROCO, a.s. premeniť na biopalivo – bionaftu
 • bionafta šetrí naše životné prostredie a pomáha udržiavať motor Vášho auta v kondícii

Organizácia začiatku školského roka 2020/2021

Riaditeľka Základnej školy s Materskou školou Dvorníky zverejňuje pokyny k začiatku školského roka 2020/2021:

 1. Vyučovanie od 2.9. je povinné
 2. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9. 2020 o 9.00 v budove školy, každý ročník vo svojej triede, prostredníctvom školského rozhlasu.
 3. Pri vstupe do školy dodržiavajte odstupy a tvár si chráňte rúškom
 4. Rodičia majú zákaz vstupu do školy (s výnimkou rodičov prvákov- s jedným dieťaťom môže vstúpiť jeden dospelý s rúškom)
 5. Pri vstupe do školy žiak odovzdá vypísané tlačivá zdravotný dotazník a vyhlásenie, ktoré si rodičia môžu stiahnuť na stránke školy, kde nájdu aj ostatné pokyny. Kto nemá možnosť vytlačenia   tlačív môže si ich prísť  osobne prevziať do školy v pondelok 31.8. medzi 9.00 – 10.00 hod.
 6. Žiaci druhého stupňa majú rúška povinné (z toho dôvodu si musia nosiť minimálne 2 kusy)
 7. Žiaci prvého stupňa majú rúška v triede dobrovoľné, avšak v spoločných priestoroch sa vyžadujú

Zmeny cestovných poriadkov platné od 01.09.2020

SAD Dunajská Streda, a.s. zverejňuje nové cestovné poriadky platné od 1. septembra 2020:

Cestovný poriadok spoja 202421 – Sereď – Pusté Sady – Hlohovec (.pdf)
Cestovný poriadok spoja 202426 – Sereď – Vinohrady nad Váhom – Hlohovec (.pdf)
Cestovný poriadok spoja 202431 – Dvorníky – Sereď – Bratislava (.pdf)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 07.09.2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.09.2020 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 do 11:00: LOKA DOLNÉ BORODY č. 602, 604, 604/BL, 604/VE, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,/VE, 612, 613, 613/VE, 614, 615, 615/BL, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 623/PR, 624, 624/BL, 624/OP, 624/PR, 624/VE, 625, 625/PR, 685, 804/ 2469, 2948/9

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – Dolné Borody – 07.09.2020 (.pdf)

Farské oznamy od 19. do 25. októbra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. októbra 2020.

Nahlasovanie stavu vodomerov prostredníctvom online formulára

Obec Dvorníky oznamuje, že z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu žiadame občanov, aby nahlasovali stav svojich vodomerov prostredníctvom internetovej stránky www.dvorniky.sk/vodomer/, kde vypíšete formulár s údajmi a priložíte fotku celého vodomeru. Prosíme Vás o nahlásenie údajov najneskôr do 19. októbra 2020. Odosielateľ formulára čestne prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnostiam. Pre občanov, ktorí nemajú takúto […]

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad

Copyright © Obec Dvorníky - Všetky práva vyhradené