web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Zriadenie nového testovacieho miesta v Hlohovci

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Hlohovec oznamuje, že dňom 9.12.2020 bude Práporom logistiky Hlohovec zriadené testovacie miesto s cieľom zabezpečiť testovanie obyvateľov SR na COVID-19 v objekte kasární pre všetkých obyvateľov a takto podporiť úsilie OS SR spomaliť šírenie ochorenia COVID-19.

Adresa testovacieho miesta: Prápor logistiky Hlohovec, Dukelská č. 7, Hlohovec 920 01.
Vchod do testovacieho miesta: zadná brána útvaru (testuje sa v objekte kasární)
Možnosť parkovania vozidiel: na parkovisku pri zadnej bráne útvaru

Dňa 9.12.2020 bude testovanie obyvateľov prebiehať v čase od 14,00 hod – 18,00 hod (posledný odber 17,45 hod). Testovanie bude vykonávané antigénovými testami za dodržania prísnych epidemiologických opatrení v pracovných dňoch.

HARMONOGRAM TESTOVACIEHO MIESTA od 10.12.2020

 • od 10, 00 hod – 12,00 hod (posledný odber 11,45 hod)
 • obedová prestávka: 12,00 hod – 12,45 hod
 • od 12,45 hod – 18,00 hod (posledný odber 17,45 hod )

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2020

Tak ako po iné roky, aj tento rok zavíta do našej obce Mikuláš. Nakoľko je tento rok mimoriadna situácia, nemusíte za Mikulášom chodiť do Kultúrneho domu, ale Mikuláš príde za Vami. Mikuláš bude chodiť po obci Dvorníky v sobotu 5. decembra 2020 od 15:30 hod. Začne sa na ulici Dlhý hon, ďalej sa pôjde ulicami Tehelňa, Podkostolie, Veľký rad, Centrum, Pod Rábel, III. Fundiská, II. Fundiská, I. fundiská, Záhumenská ulica a Druhá strana. Prosíme detičky s rodičmi, aby vyšli na ulicu, kde ich Mikuláš obdarí darčekom. Zároveň prosíme o dodržiavanie platných bezpečnostných a hygienických opatrení.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke obce

Oznámenie o ukončení stavebných prác a skúške prevádzkovým napätím na stavbe “Vedenie 2x400kV Križovany – Bystričany”

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava ako majiteľ a budúci prevádzkovateľ stavby “Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany” na základe právoplatného stavebného povolenia č. 2015/Výst.06244-K-002 vydaného Mestom Topoľčany oznamuje ukončenie stavebných prác na stavbe “Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany” stavebné objekty SO 01 Vedenie 2x400kV, SO 02 Úprava vedenia 1×220 kV V274, SO 07 Úložný optický kábel pre TR Križovany, SO 08 Úložný optický kábel pre TR Bystričany a SO 09 Úpravy ovplyvnených zariadení a oznamuje uvedenia vedenia do skúšky prevádzkovým napätím ku dňu 26.11.2020.

Upozorňujeme všetkých občanov, že od uvedeného termínu bude novovybudované elektrické vedenie pod elektrickým napätím 220 kV a 400 kV.

Oznámenie o ukončení stavebných prác a skúške prevádzkovým napätím na stavbe “Vedenie 2x400kV Križovany – Bystričany” – úplné znenie (.pdf)

Poďakovanie za účasť na prvom celoplošnom testovaní “Spoločná zodpovednosť”

Obec Dvorníky by týmto spôsobom chcela poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili celoplošného testovania na COVID-19. Ďakujeme za trpezlivosť pri čakaní v rade na testovanie. Možno sa niektorým zdalo, že to chvíľu trvá, ale naše odberové tímy urobili všetko pre to, aby testovanie prebehlo v čo najkratšom čase a bezbolestne. Za to im patrí náš obdiv a obrovské ĎAKUJEME! V našej obci bolo počas dvoch dní vykonaných 1236 testov, z toho boli iba 3 pozitívne, čo svedčí o našej spoločnej zodpovednosti.

Z celého srdca ďakujeme našim šikovným zdravotníčkam, administratívnym pracovníkom a taktiež členom Dobrovoľného hasičského zboru. Za pomoc počas celého víkendu ďakujeme príslušníkom ozbrojených síl a policajného zboru. Vďaka patrí aj zamestnancom obce za prípravu priestorov na testovanie a tiež ďakujeme za skvelé zabezpečenie stravy pre všetkých zúčastnených.

Dovoľujeme si pripomenúť, že opatrenia nariadené hlavným hygienikom SR sú stále v platnosti a preto vyzývame občanov na ich striktné dodržiavanie. Ďakujeme!

Celoplošné testovanie “Spoločná zodpovednosť” v obci Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje informácie k priebehu celoplošného testovania s názvom  „Spoločná zodpovednosť“.  Testovanie  bude  prebiehať  v sobotu 31. októbra 2020 a v nedeľu 1. novembra 2020, obec zriadila dve odberové miesta.

 •  prvé odberové miesto je v sále kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je z ulice I. fundiská cez bočný vchod od bytoviek.
 • druhé odberové miesto je v exteriéri v záhrade kultúrneho domu na terase pod prístreškom, vstup je z ulice Záhumenská cez veľkú bránu.
 • testovanie sa bude vykonávať v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. V čase od 12:00 do 13:00 a od 17:00 do 17:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov. Posledný odber bude realizovaný o 21:30 hod. Preto prosíme občanov, aby tomuto času prispôsobili svoju účasť na testovaní.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí.
 • testovanie je dobrovoľné a určené pre osoby od 10 do 65 rokov.
 • testovania sa nemusia zúčastniť deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav (napríklad zlomený nos). Potrebné bude potvrdenie od lekára. Rovnako sa nemusia dať testovať tí, ktorí v ostatných 90 dňoch boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Výnimka plati aj pre osoby nad 65 rokov, ale len v prípade, ak budú v dobrovoľnej domácej karanténe.
 • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti kartičku poistenca.
 • osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný certifikát o výsledku testu.
 • na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • počas čakania na test a pobyte v  areáli je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka.
 • každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny príslušníkov ozbrojených síl, policajného zboru a personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky

Obec Dvorníky oznamuje, že skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” sa v našej obci uskutoční v sobotu 23. januára 2021. Mobilné odberové miesto bude zriadené v Kultúrnom dome Dvorníky. Testovanie bude prebiehať od 7:00 – do 11:30, od 12:30 – do 16:30 a od 17:30 – do 21:00 hod.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad

Copyright © Obec Dvorníky - Všetky práva vyhradené