web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Distribúcia respirátorov FFP2 v obci Dvorníky

Aby sme Vám uľahčili aktuálnu pandemickú situáciu pracovníci obce Dvorníky rozdajú do poštových schránok občanom s trvalým pobytom v našej obce vo veku od 11 rokov respirátory FFP 2 v počte 1 kus na občana na prevenciu a ochranu pred šírením ochorenia COVID 19. Od dnešného dňa platí podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR povinnosť nosiť respirátor vo všetkých interiéroch – obchod, pošta, úrad, autobus, lekári a podobne. V exteriéry je naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom FFP2, ale aj rúškom , šálom alebo šatkou.

Prajeme Vám pevné zdravie – starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

Stav Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 v obci Dvorníky k 15.03.2021

V našej obci sa už sčítalo už 66 percent občanov obce Dvorníky, ktorým chceme týmto poďakovať.

Ak ste sa ešte nesčítali sami, alebo pomocou blízkej osoby prostredníctvom elektronického formulára, urobte tak do 31. Marca 2021. Pre občanov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať elektronicky bude pripravené od 1. Apríla 2021 asistované sčítanie.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 13.03.2021

V sobotu 13. marca 2021 sa v obci Dvorníky konalo ôsme kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dňa sa do odberového miesta v Kultúrnom dome Dvorníky prišlo otestovať 534 občanov, pozitívny výsledok mali 3 testy (z toho 1 občan s trvalým pobytom mimo okresu Hlohovec).

Opäť ďakujeme nášmu zohranému odberovému tímu za vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať. Pripomíname, že v rámci nových hygienických pravidiel je od pondelka 15. marca 2021 pri vstupe do všetkých interiérov povinný respirátor FFP2. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 13.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje že v sobotu 13. marca 2021 sa v našej obci uskutoční ôsme kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”.

  • Obec zriadila jedno odberové miesto vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je cez hlavný vchod kultúrneho domu.
  • testovanie sa bude vykonávať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. V čase od 12:30 do 13:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
  • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí, preto prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
  • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
  • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča.
  • na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
  • počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka a je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 06.03.2021

V sobotu 6. marca 2021 sa v našej obci konalo siedme kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dňa bolo v mobilnom odberovom mieste v Kultúrnom dome Dvorníky urobených 578 testov, pozitívny výsledok mal 3 testy (2 občania obce Dvorníky, 1 občan s trvalým pobytom mimo okresu Hlohovec).

Ďakujeme nášmu zohratému odberovému tímu za vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa počas soboty prišli otestovať. Prosíme všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali všetky platné hygienické a bezpečnostné opatrenia. Pripomíname, že od pondelka 8. marca 2021 začínajú platiť nové opatrenia. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

Uzavretie Obecného úradu Dvorníky

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že z dôvodu karantény zamestnancov Obecného úradu bude až do odvolania uzavretý. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

Farské oznamy od 19. do 25. apríla 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. apríla 2021.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad

Copyright © Obec Dvorníky - Všetky práva vyhradené