web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Výsledky Degustácie vín Dvorníky 2024

Obec Dvorníky zverejňuje výsledky odbornej časti 22. ročníka Degustácie vín Dvorníky, ktorá sa konala vo štvrtok 18. apríla 2024.

  • Šampión bielych vín – Víno Černý – Rizling rýnsky 2023
  • Šampión červených vín – Muráni – Dunaj 2022
  • Šampión ružových vín – Terra Wylak – Hron 2023

Degustácia vín Dvorníky 2024 – výsledky odbornej časti (.pdf)

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Dvorníky zverejňuje Oznámenie – Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 08. 06. 2024

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: podatelna@dvorniky.sk

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 06.04.2024

Obec Dvorníky zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 06.04.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie – 06.04.2024 (.pdf)

Veľkonočné sviatky 2024

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2024 Vám želá starosta obce Maroš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Dvorníky.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 23.03.2024

Obec Dvorníky zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie – 23.03.2024 (.pdf)

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 23.04.2024

Vedúca poštového úradu Dvorníky oznamuje, že zajtra 23.4. 2024 bude z prevádzkových dôvodov pošta v Dvorníkoch zatvorená. Služby poskytne najbližšia pošta Hlohovec 1.

Farské oznamy od 19. do 26. mája 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 26. mája 2024.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 170,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad